บริษัท พูเรม อาปิโก จำกัด

บริษัท พูเรม อาปิโก จำกัด เป็นความร่วมมือระหว่าง AH กับ Purem International เพื่อผลิตระบบท่อไอเสียและชิ้นส่วนสำหรับรถเพื่อการพาณิขย์และรถยนต์นั่ง Purem ถือหุ้น 51% ส้วน AH ถือ 49%

บริษัท อาปิโก อาร์วี จำกัด

บริษัท อาปิโก อาร์วี จำกัด เป็นธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์แห่งแรกในมาเลเซีย ผลิตชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูปให้กับรถยนต์ Proton โดย AH เข้าถือหุ้นในสัดส่วน 60% กลุ่ม Proton ถือหุ้นในสัดส่วน 40%

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2545 ธุรกิจหลักของบริษัทเริ่มจากการออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณ์จับยึดเพื่อใช้ในการประกอบรถยนต์แบบครบวงจร (Car Assembly Jigs) และแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (Stamping Die) และรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (OEM Automotive Parts) ได้แก่ ชิ้นส่วนพื้นรถยนต์ เหล็กขวาง ตัวค้ำ ตัวยึด แผ่นเหล็ก และชิ้นส่วนปลีกย่อยอื่น ๆ รวมถึงถังน้ำมันเพื่อจัดส่งให้กับริษัทผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ชั้นนำในประเทศไทย จากนั้น บริษัทได้ขยายธุรกิจมาสู่การผลิตชิ้นส่วนโครงช่วงล่างรถกระบะ (chassis frame components) ชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูป (Forging) และกลึงเจียผิว (Machining) ชิ้นส่วนพลาสติก และถังน้ำมันพลาสติก

บริษัทดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของนายเย็บ ซู ชวน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทอาปิโก บริษัทมีโรงงาน 2 แห่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง กลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) ฟอร์ด อีซูซุ และโตโยต้า

บริษัทมีธุรกิจหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และกลุ่มธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ และธุรกิจด้านเทคโนโลยี การเชื่อมต่อ และ IoT ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทอาปิโกประกอบด้วยบริษัทย่อยและบริษัทร่วมรวมทั้งสิ้น 43 บริษัท (31 บริษัทในประเทศไทยและ 12 บริษัทในต่างประเทศ)

บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด

บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด หนึ่งในบริษัทย่อยของบริษัทอาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ด้วยมูลค่าการลงทุน 120 ล้านบาท บริษัทตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพนักงานทั้งสิ้น 278 คน โดยพนักงาน 2 รายในนั้นเป็นผู้พิการเพื่อสนองนโยบายของกลุ่มบริษัทหลักในการให้โอกาสคนในการสร้างงานสร้างรายได้ ภายใต้การบริหารงานของนายเหยา เชีย เฉิน ผู้จัดการทั่วไป บริษัทอาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป อันได้แก่ ชิ้นส่วนพื้นรถ ตัวค้ำ ตัวยึด โครงรถ เป็นต้น โดยทางบริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ 3 รายคือ บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย), นิสสัน และโตโยต้า

บริษัท อาปิโก เลมเทค ​(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อาปิโก เลมเทค จำกัด หนึ่งในบริษัทย่อยของบริษัทอาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ด้วยมูลค่าการลงทุน 40 ล้านบาท บริษัทตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพนักงานทั้งสิ้น 56 คน โดยหนึงในนั้นเป็นผู้พิการเพื่อสนองนโยบายของกลุ่มบริษัทหลักในการให้โอกาสคนในการสร้างงานสร้างรายได้ ภายใต้การบริหารงานของนายเหยา เชีย เฉิน ผู้จัดการทั่วไป บริษัทอาปิโก เลมเทค เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผลิตและจัดส่งชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับบริษัท เอ็ดช่า อาปิโก จำกัด หนึ่งในบริษัมย่อยในกลุ่มบริษัทอาปิโก นอกจากนี้อาปิโก เลมเทคยังมีลูกค้ารายใหญ่อีก 1 ราย นั่นคือบริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

1 2 3