ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ให้แก่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศไทยและต่างประเทศ และมีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ดำเนินธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัทอาปิโก ซึ่งดำเนินการผลิตและ/หรือให้บริการโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถจำแนกตามลักษณะธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งรวมถึงการออกแบบ ผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์ปั๊มโลหะให้กับบริษัทผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ในประเทศไทยและต่างประเทศ 2) ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการหลังการขาย และ 3) ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยี (IoT) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์

บริษัทฯ มีฐานการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ที่แข็งแกร่ง ให้กับผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศโปรตุเกส ชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความหลากหลายด้านเทคโนโลยีในการผลิต เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบสำหรับยานยนต์ ทั้งรถยนต์นั่ง รถกระบะ เครื่องจักรในการเกษตร และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้แก่ ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป (Metal Forming Parts) โครงช่วงชิ้นส่วนพลาสติกในรถยนต์ (Plastic Parts) ชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูปและกลึงเจียผิว (Forging and Machining Parts) และชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปโลหะ (Casting Parts) รวมถึงอุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (Tooling) 

01.

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป

ชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มขึ้นรูป

บริษัทฯ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์โลหะปั๊มขึ้นรูปที่มีคุณภาพสูงสำหรับรถกระบะและรถยนต์นั่ง ซึ่งจะได้แก่ ชิ้นส่วนพื้นรถ ตัวค้ำ ตัวยึด และชิ้นส่วนประกอบตัวถังด้านใน รวมถึงชิ้นส่วนย่อยอื่น ๆ เพื่อจัดส่งตามคำสั่งซื้อของลูกค้าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์

บริษัทฯ ใช้หน่วยงานภายในองค์กรทำการออกแบบแม่พิมพ์สำหรับแต่ละชิ้นส่วนทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมามีความสมบูรณ์ ก่อนที่จะส่งต่อไปยังขั้นตอนการผลิตอื่น ๆ เป็นลำดับถัดไป จึงสามารถแสดงได้ถึงศักยภาพและมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลในของทุกชิ้นส่วนที่บริษัทฯ ได้ทำการผลิต โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ ได้แก่ ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) (Auto Alliance Thailand) อีซูซุ (Isuzu) นิสสัน (Nissan) และ
โตโยต้า (Toyota) เป็นต้น

โครงช่วงล่างรถกระบะ

บริษัท อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดส่งโครงช่วงล่างสำหรับรถกระบะอีซูซุ (Isuzu) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย บริษัทประกอบปฏิบัติการผลิตโครงช่วงล่างรถกระบะโดยเป็นชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปจากม้วนโลหะแผ่นแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบแม่พิมพ์ พัฒนารูปแบบ การทำแบบจำลอง การผลิตแม่พิมพ์ จนถึงการผลิตและประกอบชิ้นส่วนขึ้นเป็นส่วนประกอบโครงช่วงล่างรถกระบะที่สมบูรณ์

บริษัทมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและมีการติดตั้งหุ่นยนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตมากกว่า 300 ตัว และมีกำลังการผลิตคิดเป็นชิ้นส่วนโครงช่วงล่างรถกระบะประมาณ 400,000 ชุดต่อปี นับตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทได้ทำการผลิตโดยแบ่งเป็นการทำงาน 2 ช่วงเวลาทำงาน ช่วงละ 10 ชั่วโมง และได้เพิ่มกำลังการผลิตในส่วนการปั๊มขึ้นรูปโลหะกับการตัดขอบแผ่นโลหะโดยมีการส่งงานให้บริษัทในเครือหรือหน่วยงานภายนอกทำการผลิตก่อนส่งมอบตามปริมาณที่ต้องการในแต่ละปี

ชิ้นส่วนเสื้อเพลาท้ายประเภทแบนโจ

บริษัท อาปิโก อมตะ จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเสื้อเพลาท้ายตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งชิ้นส่วนดังกล่าวเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของชุดเพลาท้าย โดยการผลิตเริ่มจากการนำเหล็กม้วนมาปั๊มขึ้นรูปเป็นชิ้นส่วนย่อย จากนั้นนำชิ้นส่วนย่อยเหล่านี้มาเชื่อมประกอบเป็นชุดเสื้อเพลาท้ายและจัดส่งให้ลูกค้า เพื่อนำไปกลึงและประกอบใส่ชุดเกียร์เป็นชุดเพลาท้ายที่สมบูรณ์ โดยมีลูกค้าหลักคือ บริษัท อเมริกันแอ็คเซิล แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (American Axle & Manufacturing Thailand)

บริษัทฯ เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่สามารถผลิตด้วยวัสดุเหล็กแรงดึงสูง (Hi-tensile) ที่มีความหนา 6 มิลลิเมตร โดยใช้เครื่องมือและปั๊มขึ้นรูปของบริษัทฯ จึงมั่นใจได้ว่าไม่มีคู่แข่งรายอื่นสามารถแข่งกับบริษัทในการจัดหาผลิตภัณฑ์ด้วยคุณภาพ ต้นทุน และการจัดส่งในระดับเดียวกันได้

02.

ชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูป

ชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูปและกลึงเจียผิว

บริษัท อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อาปิโก พรีซิชั่น จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์โลหะตีอัดขึ้นรูปและกลึงเจียผิวให้กับกลุ่มลูกค้าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นชิ้นส่วนประกอบของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้แก่ ชิ้นส่วนในระบบส่งกำลัง ระบบขับเคลื่อน ระบบบังคับเลี้ยว ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เพลา ดุมล้อ เป็นต้น

นอกเหนือจากฐานการผลิตในประเทศไทย บริษัทฯ มีโรงงานการผลิตชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูปและกลึงเจียผิวในสาธารณรัฐประชาชนจีน นามว่าบริษัท คุนซาน-เจินไต ซินเชง พรีซิชั่น ฟอร์จจิ้ง จำกัด (AK) ก่อตั้งในจังหวัดเจียงซู (Jiangsu) ซึ่งห่างจากนครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai) ประมาณ 30 กิโลเมตร โดยจะผลิตชิ้นส่วนของเครื่องยนต์และตัวท่อ ก้านสูบ ตัวเรือนปั๊ม รางร่วมแรงดันสูง และชิ้นส่วนเครื่องยนต์ บริษัทยังผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น แขนควบคุมสำหรับระบบแชสซีของวอลโว่ สปริงเบรกสำหรับระบบเบรกของ GAC ผลิตภัณฑ์ทองแดงสำหรับชไนเดอร์ เป็นต้น

บริษัทผลิตชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูปทั้งแบบร้อนและแบบเย็น โดยการนำแท่งโลหะมาตัดตามขนาดที่ต้องการ แล้วนำมาผ่านเครื่อง Induction Heater เพื่อทำให้เหล็กร้อนหรือเปลี่ยนรูปร่างในอุณหภูมิห้องแล้วตีอัดขึ้นรูปเป็นรูปทรงที่แตกต่างกันตามแม่พิมพ์ที่ได้ออกแบบไว้  จากนั้น ชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูปจะถูกนำไปกลึงกัดและเจียผิวโดยเครื่อง CNC เพื่อความละเอียดก่อนนำส่งให้ลูกค้า และชิ้นส่วนบางชนิดอาจต้องผ่านกระบวนการชุบแข็งหรือพ่นสีตามความต้องการของลูกค้า ผลิตภัณฑ์บางชิ้นอาจต้องผ่านกระบวนการความร้อนเพื่อทำให้โลหะแข็งตัว หรืออาจต้องผ่านการเคลือบผิว แล้วแต่ความต้องการจากลูกค้า

บริษัทมีลูกค้าในหลายประเทศทั่วโลก สำหรับในประเทศไทย
กลุ่มลูกค้าหลักจะเป็น ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย)
(Auto Alliance Thailand) อเมริกันแอ็คเซิล (American Axle)
บอร์กวอร์เนอร์ (Borgwarner) ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) (Dana Spicer Thailand) ฟอร์ด (Ford) จีเคเอ็นไดรฟไลน์ (GKN Driveline) มาสด้า (Mazda) เอ็นทีพีที (NTPT) และเอ็นทีเอ็น (NTN) ส่วนกลุ่มลูกค้าหลักในสาธารณรัฐประชาชนจีนจะเป็น
เบนเทเลอร์ (Benteler) ฉางอาน (Changan) เฌอรี่ (Chery)
เดลฟาย (Delphi) ฟอร์ด (Ford) จีเอซี (GAC) คนอร์-เบรมเซอร์ (Knorr-Bremse) แม็คซัส (MAXUS) เอสเอไอซี (SAIC) เอสจีเอ็มดับบลิว (SGMW) และ แซดเอฟ (ZF)

บริษัทมีความสามารถโดดเด่นในการจัดหาชิ้นส่วนการตีขึ้นรูปและกลึงเจียผิวสำหรับตลาด OEM ด้วยความสามารถในการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์และฟิกซ์เจอร์การตีขึ้นรูปเอง ควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยี CAD/CAM/CAE มาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพสูงสุดของกระบวนการตีขึ้นรูปและกลึงเจียผิว ซึ่งถือว่าเป็นข้อได้เปรียบเมื่อทำการเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

03.

ชิ้นส่วนพลาสติก

ชิ้นส่วนพลาสติกในรถยนต์

บริษัท อาปิโก พลาสติก จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และของใช้ในบ้านต่าง ๆ

กระบวนการผลิตของบริษัท เริ่มจากการคัดสรรเรซินที่เหมาะสม และนำไปลงในเครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติกโดยใช้อุณหภูมิความร้อนที่เพียงพอเพื่อให้เรซินละลายและพร้อมที่จะฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์เพื่อขึ้นรูปที่ออกแบบไว้ ขั้นตอนถัดไปคือรอระบายความร้อนให้เพียงพอก่อนนำชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ แล้วจึงดำเนินการขั้นสุดท้ายโดยการตามรอยต่อเพื่อแยกชิ้นส่วนที่จะประกอบและ/หรือบรรจุเป็นชิ้นส่วนดีสำเร็จรูปเพื่อจัดส่งให้กับลูกค้า

ลูกค้าหลักของบริษัทอาปิโก พลาสติก ได้แก่ ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) (Auto Alliance Thailand) ฟอร์ด (Ford) ฮอนด้า (Honda) อีซูซุ (Isuzu) นิสสัน (Nissan) ยามาฮ่า (Yamaha) และอื่น ๆ

บริษัทมีประสบการณ์มากกว่า 42 ปี ในการฉีดพลาสติกขึ้นรูปในอุตสาหกรรมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ และสินค้าอุปโภคบริโภค
อื่น ๆ ทั้งหมด ซึ่งบริษัทสามารถให้บริการแบบครบวงจรแก่ลูกค้าได้ตั้งแต่การออกแบบชิ้นส่วน การออกแบบแม่พิมพ์ การฉีดขึ้นรูปพลาสติก การประกอบชิ้นส่วน การพ่นสี และการทดสอบชิ้นส่วนทุกประเภทตามข้อกำหนดมาตรฐานของลูกค้า นอกเหนือจากนี้
บริษัทฯ ยังสามารถรองรับการผลิตแม่พิมพ์และบริการบำรุงรักษาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอีกด้วย อีกทั้งบริษัทยังมีความยืดหยุ่นในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกในปริมาณมากและ/หรือปริมาณที่จำกัดเพื่อรองรับทั้งธุรกิจ OEM และ REM


Plastic Fuel Tank & Windshield Washer System

บริษัท อาปิโก พลาสติก จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายถังน้ำมันพลาสติกและถังพักน้ำฉีดกระจก โดยบริษัทได้รับความร่วมมือทางด้านเทคนิคจากบริษัท คอเท็กซ์ เท็กซ์ทรอน (Kautex Textron) ในสหรัฐอเมริกา

บริษัทดำเนินการผลิตโดยใช้เครื่องเป่าแม่พิมพ์ H42 ที่ออกแบบและผลิตโดยคอเท็กซ์ ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการผลิตถังเชื้อเพลิงพลาสติก
โดยมีกระบวนการครบครันตั้งแต่การเป่าขึ้นรูปอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ กระบวนการหล่อเย็นด้วยน้ำ และกระบวนการเชื่อมส่วนประกอบ ซึ่งการดำเนินงานทุกขั้นตอนได้ใช้ระบบรับรองคุณภาพเพื่อให้สามารถติดตามที่มาของการผลิตได้

ลูกค้าหลักทั้ง OEM และ REM ในปัจจุบันของบริษัท ได้แก่ ฟอร์ด (Ford) มาสด้า (Mazda) และเอ็มจี (MG) เป็นต้น ทั้งนี้ ในปีถัดไป บริษัทจะทำการผลิตและจัดจำหน่ายให้มิตซูบิชิ (Mitsubishi) อีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัท อาปิโก พลาสติก ระยอง ยังได้รับรางวัล AAT Top Supplier ประจำปี 2564 และรางวัล Grand Pix ในปี 2558 ซึ่งจัดโดย A-ABC อีกทั้งบริษัทยังมีพาร์ทเนอร์ที่น่าเชื่อถืออย่าง คอเท็กซ์ ผู้มีประสบการณ์ระดับโลกซึ่งเคยร่วมงานกับ บีเอมดับเบิลยู (BMW) OEMs ในสาธารณรัฐประชาชนจีน  ฟอร์ด (Ford) เมอร์เซเดส-เบนซ์ (Mercedes-Benz) โฟล์กสวาเกน (Volkswagen) และOEMs ในประเทศญี่ปุ่น อาทิ มาสด้า (Mazda) มิตซูบิชิ (Mitsubishi) นิสสัน (Nissan) โตโยต้า (Toyota) และ เป็นต้น

คอเท็กซ์ร่วมงานกับอาปิโกในฐานะผู้ช่วยด้านเทคโนโลยีสำหรับทั้งด้านการวิจัยและพัฒนากับด้านการผลิต ส่งผลให้เทคโนโลยีของ
อาปิโกพัฒนาไปในระดับเดียวกันกับคอเท็กซ์ทำให้บริษัทมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในด้านเทคโนโลยี

04.

ชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปโลหะ

ชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปโลหะ

บริษัท อาปิโก ไมอา จำกัด และบริษัท อาปิโก อเกด้า จำกัด เป็นบริษัทใหญ่ในประเทศโปรตุเกส มีความเชี่ยวชาญในการผลิตชิ้นส่วนด้านความปลอดภัยด้วยเหล็กหล่อก้อนกลม โดยจะผลิตให้อุตสาหกรรมยานยนต์ในตลาดยุโรปเป็นหลัก ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา อาปิโก ไมอา และอาปิโก อเกด้า มีความเป็นเลิศทางเทคนิคและสิ่งแวดล้อมจนได้รับการพิจารณาให้เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานในอุตสาหกรรมโรงหล่อ ทั้งสองบริษัทมีการพัฒนาและผลิตชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปโลหะที่มีน้ำหนักเบา โดยจะแบ่งประเภทชิ้นส่วนได้ดังนี้ ระบบส่งกำลัง (ร้อยละ 48) ตัวเบรค (ร้อยละ 33) เครื่องยนต์ (ร้อยละ 12) และระบบรองรับน้ำหนักรถยนต์ (ร้อยละ 7) ซึ่งทางอาปิโก ไมอา และอาปิโก อเกด้า สามารถขายชิ้นส่วนดังกล่าวได้ประมาณ 26 ล้านชิ้นต่อปี

กระบวนการหล่อโลหะเป็นกระบวนการที่มีมายาวนานและมีหลากหลายวิธีการ วิธีการที่มีการใช้อย่างแพร่หลายที่สุดคือกระบวนการหล่อด้วยทราย โดยจะเป็นการใช้เครื่องมือแบบหล่อที่ทำจากทรายและออกแบบให้เป็นรูปทรงที่ต้องการ และนำโลหะเหลวที่ผ่านกระบวนการความร้อนในโรงหล่ออุณหภูมิสูงมาเทเข้าไปในแบบหล่อดังกล่าวให้เป็นรูปทรงที่ต้องการ หลังจากที่ชิ้นส่วนดังกล่าวได้แข็งตัวและเย็นลงก็จะถูกนำไปดำเนินการต่อ เช่น นำไปเจียระไน เป็นต้น

ในปัจจุบัน อาปิโก ไมอา และอาปิโก อเกด้า มีการผลิตชิ้นส่วนที่สำคัญด้านความปลอดภัยของเหล็กดัด โดยเป็น Tier 1 ให้แก่ บีเอ็มดับเบิลยู (BMW) เดมเลอร์ ทรัคส์ (Daimler Trucks) ฟอร์ด (Ford) เมอร์เซเดส-เบนซ์ (Mercedes Benz) เรโนลต์ (Renault) กลุ่มสเตลแลนทิส (Stellantis Group) และโฟล์คสวาเกน (Volkswagen) และและเป็น Tier 2 ให้แก่ ซีไออี ออโต้โมทีฟ (CIE Automotive) คอนติเนนทอล (Continental) ดาน่า (DANA) และ ลินามาร์ (Linamar) โดยตลาดที่สำคัญที่สุดของบริษัทตั้งอยู่ที่ทวีปยุโรป ซึ่งจะประกอบด้วยประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมนี ประเทศฮังการี ประเทศอิตาลี ประเทศสโลวาเกีย ประเทศสเปน และประเทศสวีเดน เป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีการส่งออกไปยังตลาดทวีปอื่นอีกด้วย เช่น ทวีปอเมริกา ทวีปเอเชีย และทวีปแอฟริกา

กระบวนการหลอมขึ้นรูปโลหะถือว่าเป็นกระบวนการที่มีอัตราการผลิตสูงและมีต้นทุนที่ต่ำกว่าหากเทียบกับกระบวนการอื่น ๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตดังกล่าวจะสามารถนำไปใช้ในระบบขนส่ง (รถยนต์ รถบรรทุก รถไฟและรางรถไฟ และเรือ) เครื่องจักรและอุปกรณ์ โครงสร้างพื้นฐาน และระบบการประปา

นอกจากนี้ การหล่อขึ้นรูปโลหะยังถือเป็นกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เนื่องจากสามารถใช้เศษเหล็กเป็นวัตถุดิบหลักและสามารถนำทรายหล่อขึ้นรูปในปริมาณมากกลับมาใช้ใหม่ แม้ว่าจะใช้ไฟฟ้าในปริมาณมาก แต่บริษัทก็สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่ของปริมาณดังกล่าวได้จากแหล่งพลังงานหมุนเวียน

อีกหนึ่งในข้อได้เปรียบของอาปิโก คือการมีทีมวิศวกรที่ชำนาญในการนำเสนอรูปแบบการออกแบบและสนับสนุนโรงหล่ออย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทฯ สามารถตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในขั้นตอนการแยกชิ้นงานจากแบบหล่อได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้คนควบคุมจำนวนมากนัก และยังสามารถบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (ข้อมูลนำเข้าไม่ต่ำ 5 ล้านรายการ) ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการควบคุมกระบวนการผลิตอีกด้วย

05.

อุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

ชิ้นส่วนอุปกรณ์จับยึด

อาปิโกมีโรงงานสำหรับผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์จับยึดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อุปกรณ์จับยึดเป็นส่วนสำคัญสำหรับการผลิตและประกอบรถยนต์ อุปกรณ์จับยึดแหล่านี้ใช้ยืนยันความถูกต้อง ความสามารถในการผลิต และประสิทธิภาพในการประกอบตัวถังโดยเชื่อมประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อประกอบเป็นรถยนต์ โดยชิ้นส่วนอุปกรณ์จับยึดเป็นงานที่บริษัทฯ ผลิตตามคำสั่งสำหรับสายการผลิตรถยนต์แต่ละรุ่นโดยเฉพาะ

บริษัทฯ ให้บริการแบบเต็มรูปแบบในการออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณ์จับยึดตามแบบแนวคิด ตลอดจนถึงการประกอบติดตั้ง วิศวกรของบริษัทฯ จะศึกษารายละเอียดเพื่อทำการออกแบบ ทำแบบจำลอง การเชื่อมประกอบ คำนวณการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์ตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomics) คำนวณระยะเวลาในการประกอบ และดำเนินการผลิต ก่อนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ให้กับลูกค้า ทีมวิศวกรของบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบและทดลองทำการประกอบรถยนต์เพื่อให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของลูกค้าที่โรงงานของบริษัทฯ รวมถึงให้คำแนะนำและบริการที่โรงงานของลูกค้าอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้บริการติดตั้งสำหรับลูกค้าซึ่งมีฐานการผลิตทั่วโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศอื่น ๆ เป็นต้น โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก อันได้แก่ ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) (Auto Alliance Thailand) เรโนลต์ (Renault) เอสเอไอซี เอ็มจี (SAIC MG) ยูดี ทรัคส์ (UD truck) และ วอลโว่ (Volvo) เป็นต้น

ด้วยทักษะการจำลองกระบวนการผลิตขั้นสูงและพนักงานที่มีประสบการณ์ที่มีความชำนาญกับข้อกำหนดทางเทคนิคของ ลูกค้า OEM เป็นส่วนใหญ่ บริษัทฯ จึงมีความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างมั่นคงเหนือคู่แข่งในธุรกิจการผลิตและการจัดหาชิ้นส่วนอุปกรณ์จับยึดให้กับลูกค้า

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะ

บริษัทฯ ให้บริการออกแบบ พัฒนาด้านวิศวกรรม และผลิตแม่พิมพ์อย่างครบวงจรสำหรับแม่พิมพ์ปั๊มเย็นในการขึ้นรูปโลหะ โดยการผลิตแม่พิมพ์ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อใช้ในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ภายในกลุ่มบริษัทอาปิโกเอง

กระบวนการผลิตแม่พิมพ์เริ่มจากการออกแบบแม่พิมพ์โดยทดสอบผ่านระบบซอฟท์แวร์ CAE เพื่อดูความเป็นไปได้ของกระบวนการและคาดการณ์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น จากนั้นจึงใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD) สำหรับการร่างแบบของแม่พิมพ์

ส่วนในการหล่อเหล็กแม่พิมพ์ จะมีรูปแบบโฟมตามแบบการออกแบบแม่พิมพ์ จากนั้นจึงส่งไปยังศูนย์เครื่อง CNC Machining Center เพื่อทำการกัดเหล็กแม่พิมพ์และผลิตตามแบบจำลอง
บริษัทฯ จะมีทีมวิศวกรทำการตรวจสอบคุณภาพและทดสอบแม่พิมพ์อย่างละเอียดทุกครั้งก่อนส่งมอบให้ลูกค้าเพื่อนำไปใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

บริษัทฯ ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์วิศวกรรมสองโปรแกรม ได้แก่:

1) Auto Form และ 2) Pam Stamp สำหรับการจำลองความเสมือนจริงของการขึ้นรูปโลหะแผ่นและเพื่อดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้กับลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

แม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปของอาปิโกส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ในโรงงานผลิต อย่างไรก็ตาม สำหรับส่วนที่ผลิตเพื่อส่งให้ลูกค้า จะมีกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ ฟอร์ด (Ford) ฮอนด้า (Honda) อีซูซุ (Isuzu) มาสด้า (Mazda) นิสสัน (Nissan) โทเพรย์ (Topre) และ โตโยต้า (Toyota) เป็นต้น

บริษัทฯ มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี ในการผลิตแม่พิมพ์คลาส C และ B อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในการผลิตแม่พิมพ์และการควบคุมมาตรฐานของแม่พิมพ์ที่ได้เรียนรู้จากผู้ผลิตรถยนต์ OEM ระดับโลกหลายราย ปัจจุบันบริษัทฯ ยังได้รับประสบการณ์เพิ่มเติมในการถ่ายโอนแม่พิมพ์ปั๊มและวัสดุเหล็กแรงดึงสูงพิเศษ ควบคู่ไปกับการซื้อเครื่องตัดเลเซอร์ 3 มิติ ซึ่งทำให้สามารถบริหารจัดการโครงการแบบเบ็ดเสร็จสำหรับแม่พิมพ์ปั๊มตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตตัวอย่างต้นแบบ จนถึงขั้นตอนการผลิตจำนวนมาก ซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้มีส่วนทำให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในตลาด

Get In Touch

Address
99 Moo 1 Hitech Industrial Estate, Tambol Ban lane, Amphur Bang Pa-in, Ayuthaya, Thailand 13160

Phone
+66 (0) 3535 0880

We highly value your suggestions and feedback to our company.