ผู้บริหารและพนักงาน อาปิโก ไฮเทค ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

29 มิถุนายน 2562 – บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอเบิลซาโน่ อินดัสตรีส์ (1996 ) จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม เน้นย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะส่งเสริมความยั่งยืนของชุมชนและสิ่งแวดล้อม

AAPICO ผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์รายใหญ่ของไทย เปิดวิสัยทัศน์พาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมพาผู้ถือหุ้นจำนวน 30 ท่าน เยี่ยมชมโรงงานสายการผลิต พร้อมประกาศวิสัยทัศน์ ณ โรงงานของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง