บริษัท พูเรม อาปิโก จำกัด

Purem AAPICO

บริษัท พูเรม อาปิโก จำกัด

บริษัท พูเรม อาปิโก จำกัด เป็นความร่วมมือระหว่าง AH กับ Purem International เพื่อผลิตระบบท่อไอเสียและชิ้นส่วนสำหรับรถเพื่อการพาณิขย์และรถยนต์นั่ง Purem ถือหุ้น 51% ส้วน AH ถือ 49%

(ที่อยู่ชั่วคราว) เลขที่ 100/11 ชั้น 9 (Low Zone) อาคาร สาธรนครทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์: +66 (0) 2613 1504

โทรสาร: +66 (0) 2613 1508

Latest Jobs