อาปิโก ไฮเทค พร้อมร่วมทุนกับ เลมเทค กรุ๊ป ตั้งโรงงานใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา

บริษัทจดทะเบียนและผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ บริษัท อาปิโก ไฮเทค (มหาชน) จำกัด มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯได้ตกลงจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในประเทศไทย กับบริษัท เลมเทค โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไต้หวัน ซึ่งบริษัทร่วมทุนที่จัดตั้งขึ้นจะมีมูลค่าเงินลงทุน 40 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการลงทุนระหว่าง อาปิโก ไฮเทค และ เลมเทค โฮลดิ้งที่ 60:40 ตามลำดับ