อาปิโกฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความช่วยเหลือ สถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อสู้ภัยโควิด-19

เมื่อวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) นำโดย นาย เย็บ ซู ชวน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นาง เตียว ลี งอ กรรมการบริหาร นางสาว เย็บ ซิน หยี ผู้จัดการทั่วไปภาคธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ และผู้บริหารระดับสูง มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ…

บริษัท อาปิโก ไฮเทค ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในดัชนี SETTHSI

เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการประกาศรายชื่อหุ้นของบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์ประกอบของดัชนี SETTHSI ประจำช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคมปี 2564 โดยหุ้นของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) หรือ AH เป็นหนึ่งในหลักทรัพย์ที่ได้รับการเสนอรายชื่อเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี SETTHSI ในครั้งนี้ สำหรับเป้าหมายของดัชนี SETTHSI นั้น เป็นดัชนีที่จัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนการเคลื่อนไหวราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุมทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและบรรษัทภิบาลผ่านตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด

อาปิโกฯ มุ่งมั่นช่วยเหลือสังคม มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือ สถานพยาบาลและสถานส่งเสริมบุคคลออทิสติกในจังหวัดชลบุรีและระยอง

อาปิโกฯตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนในชุมชนและสังคมเสมอมา จึงได้มุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมภายใต้โครงการ “โครงการเพื่อสังคมกลุ่มบริษัทอาปิโก” โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ทางบริษัทอาปิโก อมตะ จำกัด ในนามตัวแทนกลุ่มบริษัทอาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคเครื่องวัดออกซิเจนในกระแสเลือด จำนวน 50 เครื่อง และหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 5,000 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลชลบุรีและโรงพยาบาลระยอง

อาปิโกฯ ร่วมใจสู้ภัยโควิค-19 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือสถานพยาบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทางกลุ่มบริษัทอาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคเครื่องวัดออกซิเจนในกระแสเลือด จำนวน 25 เครื่อง และหน้ากากอนามัยจำนวน 4,000 ชิ้นให้แก่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาและโรงพยาบาลบางปะอินเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564