บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ร่วมฉลองพิธีเปิดโรงงานอย่างเป็นทางการของบริษัท ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ร่วมฉลองในพิธีเปิดโรงงานอย่างเป็นทางการของบริษัท ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซูมิโน โคเกียว ประเทศญี่ปุ่น