กลุ่มบริษัท อาปิโก บริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กีฬาแก่สถานศึกษาต่างๆในพื้นที่ห่างไกล

เพือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท กลุ่มบริษัท อาปิโก ได้ทำการบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ห่างไกล

เอเบิล มอเตอร์ส เปิด 2 โชว์รูมมิตซูบิชิใหม่อย่างเป็นทางการในวันที่ 7 และ 8 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ได้ทำการฉลองเปิดโชว์รูมมิตซูบิชิใหม่ 2 แห่ง อันได้แก่ เอเบิล มอเตอร์ส ปากเกร็ด และ เอเบิล มอเตอร์ส ปทุมธานี (ซ่อมสร้าง) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 และ 8 พฤศจิกายน 2563 ภายใต้การบริหารงานของคุณ เย็บ ซิน หยี กรรมการผู้จัดการ เพื่อให้สามารถรองรับยอดขายและงานบริการที่กำลังเติบโตขึ้น อย่างต่อเนื่อง รวมถึงขยายการรองรับการให้บริการไปยังพื้นที่อื่นได้อย่างครอบคลุม