บริษัทอาปิโกจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการสำหรับผู้ถือหุ้น ณ โรงงานของบริษัทฯ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (“AH”) ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการสำหรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งหมด 32 คน ณ โรงงานของบริษัทฯ ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา