ซูมิโน โคเกียว ลงนามร่วมทุนกับ อาปิโก ไฮเทค เพื่อขยายฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในไทย

ซูมิโน โคเกียว ซึ่งมีฐานการผลิตที่ฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น มีลูกค้าหลักได้แก่ MAZDA ได้ตั้งทีมงานร่วมกับ อาปิโก ไฮเทค เพื่อทำการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนสำหรับผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศไทย