อาปิโก ไฮเทค จัดกิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท (Company Visit) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (“AH”) ต้อนรับคณะนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท (Company Visit) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย