บริษัท อาปิโก อาร์วี จำกัด

AAPICO Avee

บริษัท อาปิโก อาร์วี จำกัด

บริษัท อาปิโก อาร์วี จำกัด เป็นธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์แห่งแรกในมาเลเซีย ผลิตชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูปให้กับรถยนต์ Proton โดย AH เข้าถือหุ้นในสัดส่วน 60% กลุ่ม Proton ถือหุ้นในสัดส่วน 40%

Lot No. 17, Jalan Jelawai 1, Proton City 4 35900 Tanjung Malim, Perak Darul Ridzuan, Malysia

Tel: +60-5-4508-800

Latest Jobs