อาปิโก จัดกิจกรรมการแข่งขันด้านคุณภาพ QCC Competition ประจำปี 2562

มร. ซู ชวน เย็บ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ถ่ายภาพร่วมกับผู้ชนะเลิศในกิจกรรมการแข่งขันด้านคุณภาพ APPICO Group QCC Competition ประจำปี 2562