อาปิโก ไฮเทค รับรางวัลองค์กรอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม Drive Award 2019

มร. ซู ชวน เย็บ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ขวาสุด) รับรางวัล Drive
Award 2019 Excellence ในประเภทองค์กรอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย