อาปิโก ไฮเทคฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) หรือ AH จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564