อาปิโกได้รับรางวัล ISG Activity Award for FY2023 ESG Activities Sharing ในงาน ISG Annual General Meeting ประจำปี 2567

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายเย็บ ซู ชวน (ตรงกลาง) ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขึ้นรับรางวัล ISG Activity Award for “FY2023 ESG Activities Sharing” ในงาน ISG Annual General Meeting ประจำปี 2024 โดยรางวัลนี้ได้มอบให้กับบริษัทคู่ค้าที่มีการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่โดดเด่น และได้รับเลือกเป็นหนึ่งในองค์กรตัวอย่าง เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้แก่บริษัทคู่ค้ารายอื่นๆ ของอิซูซุในการประชุมคู่ค้าประจำปีของอิซูซุ ที่จัดขึ้นในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา

บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินงานด้านความยั่งยืนมามากกว่า 5 ปี โดยจัดตั้งคณะทำงานด้านความยั่งยืนหรือ Sustainability Development Committee และได้รับการรับรองการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานสากล อย่างมาตรฐาน ISO 14064-1:2018 ในโรงงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อีกทั้งมีการปลูกฝังค่านิยมความยั่งยืนในวิสัยทัศน์ ค่านิยม และแผนงานขององค์กร โดยมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีพ.ศ. 2591 (Carbon Neutrality 2048)​

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการการันตีในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนจากสถาบันต่าง ๆ อาทิ การได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อ SET ESG Rating ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประเมินและจัดอันดับบริษัทในตลาดหุ้นตามหลักเกณฑ์การดำเนินงานด้านความยั่งยืนในมิติต่างๆ โดยในปี พ.ศ. 2566 บริษัทได้รับการประเมินในระดับ A นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในดัชนี SETESG Index จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ของสถาบันไทยพัฒน์ ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติเสมอมา​

บทความอื่นๆ

CHANGAN ร่วมมือกับ AAPICO ใช้ชิ้นส่วนสำหรับ EV ที่ผลิตในประเทศไทย

CHANGAN ร่วมมือกับ AAPICO ใช้ชิ้นส่วนสำหรับ EV ที่ผลิตในประเทศไทย

คุณ Mao Qiong Lin ผู้จัดการทั่วไปของ Changan Automobile Purchasing Center และทีมงาน เข้าพบ คุณ เย็บ ซู ชวน ประธาน บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (“อาปิโก”) ที่โรงงานจังหวัด อยุธยา ในระหว่างการเยือน คุณ Mao และทีมงานได้มอบหนังสือแต่งตั้งการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน และรถยนต์จำลองให้แก่ คุณ เย็บ ซู ชวน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นความร่วมมือนี้

กรรมการบริหาร และทีมงาน QCC จากสถาบัน ควอริตี้ เซอร์เคิล ฟอรัม (ประเทศอินเดีย) เข้าเยี่ยม บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด ณ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก มร.ศรีวาสตาวา กรรมการบริหาร สถาบัน ควอริตี้ เซอร์เคิล ฟอรัม ประเทศอินเดีย และทีมงาน QCC จำนวนทั้งหมด 153 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโรงงานทั้งสองแห่ง…