บริษัท อาปิโก ไฮเทค ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในดัชนี SETTHSI

เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการประกาศรายชื่อหุ้นของบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์ประกอบของดัชนี SETTHSI ประจำช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคมปี 2564 โดยหุ้นของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) หรือ AH เป็นหนึ่งในหลักทรัพย์ที่ได้รับการเสนอรายชื่อเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี SETTHSI ในครั้งนี้ สำหรับเป้าหมายของดัชนี SETTHSI นั้น เป็นดัชนีที่จัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนการเคลื่อนไหวราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุมทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและบรรษัทภิบาลผ่านตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯจะมีการทบทวนปรับรายชื่อบริษัทในดัชนีทุกๆ 6 เดือน ทั้งนี้ทางอาปิโกฯ เคยได้รับเลือกเป็นองค์ประกอบในดัชนีเมื่อปี 2562 เป็นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน แสดงให้เห็นถึงความตั้งมั่นที่บริษัทมีต่อการดำเนินงานอย่างยั่งยืน

บทความอื่นๆ

อาปิโกได้รับรางวัล ISG Activity Award for FY2023 ESG Activities Sharing ในงาน ISG Annual General Meeting ประจำปี 2567

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายเย็บ ซู ชวน (ตรงกลาง) ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขึ้นรับรางวัล ISG Activity Award for “FY2023 ESG Activities Sharing” ในงาน ISG Annual General Meeting ประจำปี 2024 โดยรางวัลนี้ได้มอบให้กับบริษัทคู่ค้าที่มีการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่โดดเด่น และได้รับเลือกเป็นหนึ่งในองค์กรตัวอย่าง เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้แก่บริษัทคู่ค้ารายอื่นๆ ของอิซูซุในการประชุมคู่ค้าประจำปีของอิซูซุ ที่จัดขึ้นในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา

CHANGAN ร่วมมือกับ AAPICO ใช้ชิ้นส่วนสำหรับ EV ที่ผลิตในประเทศไทย

CHANGAN ร่วมมือกับ AAPICO ใช้ชิ้นส่วนสำหรับ EV ที่ผลิตในประเทศไทย

คุณ Mao Qiong Lin ผู้จัดการทั่วไปของ Changan Automobile Purchasing Center และทีมงาน เข้าพบ คุณ เย็บ ซู ชวน ประธาน บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (“อาปิโก”) ที่โรงงานจังหวัด อยุธยา ในระหว่างการเยือน คุณ Mao และทีมงานได้มอบหนังสือแต่งตั้งการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน และรถยนต์จำลองให้แก่ คุณ เย็บ ซู ชวน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นความร่วมมือนี้