Thai Takagi Seiko Company Limited

Thai Takagi Seiko Company Limited

358-358/1 Moo17 Bangpli Industrial Estate Soi 7/1 Taparak Road Tambol/Amphur Bangsaothong Samutprakarn Province 10570

Tel : +66 (0) 2705 8800

Fax : +66 (0) 2705 8808

Latest Jobs