คณะผู้บริหาร บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ เดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์มิตซูบิชิของ บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด สาขาลาดกระบัง-กิ่งแก้ว

ศูนย์ตัวแทนจำหน่าย บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด สาขาลาดกระบัง-กิ่งแก้ว ได้รับเกียรติจาก มร. ทาคาโอะ คาโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น และ มร. เออิอิชิ โคอิโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส(ประเทศไทย) จำกัด และทีมผู้บริหารระดับสูง ในการเข้าเยี่ยมชมโชว์รูม ในฐานะที่ บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายที่มียอดขายสูง มีการเติบโต และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

การเยี่ยมชมการดำเนินงาน ในครั้งนี้ทั้งในด้านการขาย การให้บริการ อะไหล่สำรอง หรืองานซ่อมแซมสีและตัวถังรถยนต์ เป็นไปได้ด้วยดีและเป็นที่น่าพอใจสำหรับทุกฝ่าย โดยคุณภาพการดำเนินงาน การให้บริการและความสำเร็จของกลุ่มตัวแทนจำหน่าย บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด ได้รับการยอมรับว่าเป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งนี้ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น และ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด คาดหวังว่าตัวแทนจำหน่ายรายอื่น ๆ ในประเทศไทยจะปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้เช่นเดียวกัน มาตรฐานเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานในการดำเนินงานของตัวแทนจำหน่ายรายอื่น ๆ ประเทศไทยเช่นกัน

บทความอื่นๆ

IAA Awards 2022-2023 Outstanding CEO & IR

อาปิโก ไฮเทค ได้รับ 2 รางวัล Outstanding CEO และ Outstanding IR จากงาน IAA Awards

อาปิโก ไฮเทค ถูกเสนอชื่อและพิจารณาจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุนให้ได้รางวัล IAA Awards for Listed Companies 2022-2023 เป็นครั้งแรก

Mitsubishi Able Motors

คณะผู้บริหาร บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์มิตซูบิชิของ บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด สาขา ลาดกระบัง-กิ่งแก้ว

2 ผู้บริหารระดับสูงจากมิตซูบิชิ ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมศูนย์มิตซูบิชิของ บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด สาขา ลาดกระบัง-กิ่งแก้ว ก่อนที่จะมีการเปิดตัวครั้งแรกในโลก กระบะ มิตซูบิชิ ไทรทัน