ข่าวและกิจกรรม

กลุ่มบริษัท อาปิโก ส่งเสริมการเพิ่มพูนความรอบรู้ในเรื่องต่างๆ สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมและทัศนคติอันดีงานภายในองค์กรรวมถึงสร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนพนักงานในแผนกต่างๆ ระหว่างพนักงานกับผู้บริหารและบริษัท รวมไปถึงการผูกความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกๆส่วน โดยผ่านการแลกเปลี่ยนข่าวสารและการจัดกิจกรรมต่างๆของบริษัทโดยทางบริษัทได้จัดให้มีการประชุมประจำสัปดาห์ของพนักงานทุกบริษัทในกลุ่ม เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและการอบรมระเบียบวินัยต่างๆ รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในการทำงาน

เมื่อวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) นำโดย นาย เย็บ ซู ชวน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นาง เตียว ลี งอ กรรมการบริหาร นางสาว เย็บ ซิน หยี ผู้จัดการทั่วไปภาคธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ และผู้บริหารระดับสูง มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ...

คณะผู้บริหาร บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ เดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์มิตซูบิชิของ

ศูนย์ตัวแทนจำหน่าย บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด สาขาลาดกระบัง-กิ่งแก้ว ได้รับเกียรติจาก มร. ทาคาโอะ คาโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น และ มร. เออิอิชิ โคอิโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และทีมผู้บริหารระดับสูง ในการเข้าเยี่ยมชมโชว์รูม ในฐานะที่ บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายที่มียอดขายสูง มีการเติบโต และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ…

อาปิโกฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2564 ในระดับ “ดีเลิศ”

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยผลสำรวจคะแนน CGR ประจำปี 2564 โดยในปีนี้ บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) หรือระดับ 5 ดาว สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยความโปร่งใส ครบถ้วน …

กลุ่มบริษัทอาปิโกมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อร่วมสมทบช่วยเหลือประชาชนและผู้ยากไร้ในวิกฤตโควิด-19

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา นายวิโรจน์ พัชรวัฒนกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของกลุ่มบริษัทอาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ อันได้แก่ หน้ากากอนามัยจำนวน 100 ชิ้น, หน้ากากเฟสชิลจำนวน 100 ชิ้น และชุด PPE จำนวน 300 ชุด ให้แก่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. เพื่อร่วมสบทบช่วยเหลือประชาชนทั่วไปและผู้ยากไร้ในการป้องกันการติดเชื้อจากโรคระบาดโควิด-19

กลุ่มบริษัทอาปิโกบริจาคเงิน 5 ล้านบาทเพื่อสมทบทุนทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลศรีธัญญาในการต่อสู้วิกฤตโควิด-19

กลุ่มบริษัทอาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) นำโดย นายเย็บ ซู ชวน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนที่ 3 จากซ้าย) นายวิโรจน์ พัชรวัฒนกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (คนที่ 2 จากซ้าย) พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 5,000,000 บาท พร้อมด้วยชุด PPE และน้ำดื่มจำนวนหนึ่งให้แก่โรงพยาบาล ศรีธัญญา เพื่อสมทบทุนทางการแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา…

อาปิโกฯ มุ่งมั่นเดินหน้าบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือ โรงพยาบาลชลบุรีและสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี

อาปิโกฯ ขออาสาเดินหน้าสนับสนุนบุคลากรด่านหน้าที่ต่อสู้กับภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย โดยเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ผู้บริหารและตัวแทนของบริษัทฯในเขตพื้นที่ชลบุรี ในนามตัวแทนของกลุ่มบริษัทอาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ส่งมอบบริจาคหน้ากากอนามัย KN95 จำนวน 9,600 ชิ้น พร้อมทั้งหน้ากากเฟสชิลด์ จำนวน 3,600 ชิ้น และชุด PPE จำนวน 1,600 ชุด…

เอเบิล มอเตอร์ส และ นิวเอร่า เซลส์ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากเหตุระเบิดโรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติก ซอยกิ่งแก้ว สมุทรปราการ

เนื่องด้วยปรัชญาของกลุ่มบริษัทที่มุ่งเน้นพัฒนาชุมชนและสังคม รวมทั้งใส่ใจในสุขภาพและความปลอดภัยของคนในสังคมเสมอมา ทางกลุ่มบริษัทจึงมีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชนโดยรอบที่ต้องอพยพออกจากที่พักจากกรณีเกิดเหตุระเบิดและไฟไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกภายในซอยกิ่งแก้ว 21…

อาปิโกร่วมใจสู้ COVID-19 เดินหน้าช่วยเหลือชุมชนและสังคม ด้วยงบฯกว่า 4 ล้านบาท เพื่อเยียวยาพนักงาน และชุมชนท่ามกลางภาวะวิฤตครั้งยิ่งใหญ่

นาย เย็บ ซู ชวน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของพนักงานเสมอมา…

อาปิโกฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความช่วยเหลือ สถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อสู้ภัยโควิด-19

เมื่อวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) นำโดย นาย เย็บ ซู ชวน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นาง เตียว ลี งอ กรรมการบริหาร นางสาว เย็บ ซิน หยี ผู้จัดการทั่วไปภาคธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ และผู้บริหารระดับสูง มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ…

บริษัท อาปิโก ไฮเทค ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในดัชนี SETTHSI

เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการประกาศรายชื่อหุ้นของบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์ประกอบของดัชนี SETTHSI ประจำช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคมปี 2564 โดยหุ้นของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) หรือ AH เป็นหนึ่งในหลักทรัพย์ที่ได้รับการเสนอรายชื่อเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี SETTHSI ในครั้งนี้ สำหรับเป้าหมายของดัชนี SETTHSI นั้น เป็นดัชนีที่จัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนการเคลื่อนไหวราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุมทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและบรรษัทภิบาลผ่านตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด

อาปิโกฯ มุ่งมั่นช่วยเหลือสังคม มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือ สถานพยาบาลและสถานส่งเสริมบุคคลออทิสติกในจังหวัดชลบุรีและระยอง

อาปิโกฯตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนในชุมชนและสังคมเสมอมา จึงได้มุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมภายใต้โครงการ “โครงการเพื่อสังคมกลุ่มบริษัทอาปิโก” โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ทางบริษัทอาปิโก อมตะ จำกัด ในนามตัวแทนกลุ่มบริษัทอาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคเครื่องวัดออกซิเจนในกระแสเลือด จำนวน 50 เครื่อง และหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 5,000 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลชลบุรีและโรงพยาบาลระยอง