ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการหลังการขาย

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการหลังการขาย

บริษัทฯ มีการลงทุนในธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการหลังการขายในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย โดยมีโชว์รูมจำหน่ายรถยนต์พร้อมศูนย์บริการที่ทันสมัย เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ บริการงานซ่อมและประเมินราคาค่าซ่อม รวมถึงบริการด้านงานพ่นสี เป็นต้น

01.

Ford

ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการฟอร์ด

บริษัท นิวเอร่า เซลส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการหลังการขายของรถยนต์ฟอร์ด (Ford) โดยมีโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการสำหรับรถยนต์ฟอร์ดตั้งอยู่ที่รามอินทราและสมุทรปราการ

บริษัทมีตัวแทนจำหน่ายรถยนต์รูปแบบการให้บริการตามมาตรฐาน
3S (Showroom, Service, and Spare parts) และ 4S (Showroom, Service, Spare parts and Body Paint) ของฟอร์ด โดยโชว์รูมมาตรฐาน 3S จะอยู่ที่รามอินทรา และโชว์รูมมาตรฐาน 4S จะอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ บริษัทมีการให้บริการโดยใช้อุปกรณ์มาตรฐานระดับสากลในการซ่อมและให้บริการรถยนต์ฟอร์ด ในขณะเดียวกันก็ให้การรับประกันสำหรับรถยนต์ที่เข้ารับบริการในศูนย์บริการของบริษัท โดยที่บริษัทซ่อมรถบริการทุกคันด้วยอะไหล่แท้จาก OEM พร้อมบริการ
รับ-ส่ง รถยนต์ให้กับลูกค้าทุกราย

02.

Mitsubishi

ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการมิตซูบิชิ

บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส ปากเกร็ด จำกัด และ บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส ปทุมธานี จำกัด มีโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการสำหรับรถยนต์มิตซูบิชิ ตั้งอยู่ที่ปากเกร็ด ปทุมธานี และลาดกระบัง-กิ่งแก้วซึ่งศูนย์บริการที่ตั้งอยู่ที่ปากเกร็ด จะให้บริการตามมาตรฐาน 3S (Showroom, Service, and Spare Parts) ในขณะที่ศูนย์บริการปทุมธานีและลาดกระบัง-กิ่งแก้วจะให้บริการแบบครบวงจรด้วยมาตรฐาน 4S (Showroom, Service, Spare parts and Body Paint)

บริษัทมีตัวแทนจำหน่ายรถยนต์รูปแบบการให้บริการตามมาตรฐาน 3S  (Showroom, Service, and Spare Parts) และ 4S (Showroom, Service, Spare parts and Body Paint) ของมิตซูบิชิ รวมจำนวน 3 แห่ง
เพื่อสนับสนุนลูกค้าในกรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี บริษัทมีการให้บริการบริการรับ-ส่ง รถยนต์ให้กับลูกค้าทุกราย และบริการซ่อมรถยนต์ทุกคันด้วยอะไหล่แท้จาก OEM

03.

MG

ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการเอ็มจี

บริษัท เอ็มจี เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการหลังการขายของรถยนต์เอ็มจี (MG) โดยมีโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการสำหรับรถยนต์เอ็มจีอยู่ที่ จังหวัดปทุมธานี

บริษัทมีตัวแทนจำหน่ายรถยนต์รูปแบบการให้บริการตามมาตรฐาน 4S (Showroom, Service, Spare parts and Body Paint) ของเอ็มจีในด้านการขาย การบริการ งานด้านอะไหล่และการพ่นสีตัวถัง บริษัท
มีการให้บริการและพ่นสีโดยใช้อุปกรณ์มาตรฐานระดับสากลในการซ่อมและให้บริการรถยนต์เอ็มจี

04.

Mazda

ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการมาสด้า

บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการหลังการขายของรถยนต์มาสด้า (Mazda) โดยมีโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการสำหรับรถยนต์มาสด้าอยู่ที่นวนคร

บริษัทมีตัวแทนจำหน่ายรถยนต์รูปแบบการให้บริการตามมาตรฐาน 4S (Showroom, Service, Spare parts and Body Paint) ของมาสด้า
ในด้านการขาย การบริการ งานด้านอะไหล่และการพ่นสีตัวถัง บริษัทมีการให้บริการและพ่นสีโดยใช้อุปกรณ์มาตรฐานระดับสากลในการซ่อมและให้บริการรถยนต์มาสด้า ตัวอย่างเช่น บริษัทใช้ Car-O-Liner ซึ่งเป็นระบบซ่อมแซมการชนที่ดีที่สุดสำหรับการตั้งศูนย์และการยืดตัว
ทางบริษัทมีการให้บริการบริการรับ-ส่งรถยนต์ให้กับลูกค้าทุกราย และบริการซ่อมรถยนต์ทุกคันด้วยอะไหล่แท้จาก OEM

05.

Honda

ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการฮอนด้า

บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการหลังการขายของรถยนต์ฮอนด้า (Honda) โดยมีโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการสำหรับรถยนต์ฮอนด้า ตั้งอยู่ที่เมืองคาจัง (Kajang) และเปตาลิงจายา (Petaling Jaya) ในเมืองคาจังบริหารโดยบริษัท นิวเอร่า เซลส์ จำกัด
ซึ่งให้บริการแบบครบวงจรด้วยมาตรฐาน 3S (Showroom, Service, and Spare Parts)  ในส่วนของเมืองเปตาลิงจายา บริหารโดยบริษัท เทเนกา เซเทีย รีซอสเซส จำกัด ซึ่งให้บริการแบบครบวงจรด้วยมาตรฐาน 4S (Showroom, Service, Spare parts and Body Paint) ซึ่งรวมถึงบริการงานด้านพ่นสีสำหรับลูกค้าที่นำรถมาเข้ารับบริการ

บริษัทฯ มีมาตรฐานของฮอนด้า (Honda) ในการจัดสรรอุปกรณ์และบริการทั้งหมดที่ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการซื้อรถใหม่ การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม การทำธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับชิ้นส่วนรถยนต์ หรือการจัดการประกันภัยและภาษีทางถนน ควบคู่ไปกับมีพนักงานที่ทุ่มเทและมีประสบการณ์ที่ว่าจ้างบริษัท ลูกค้าจะได้รับการรับประกันว่าจะได้พบกับความพึงพอใจเมื่อต้องติดต่อกับบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีความโดดเด่นในธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์

06.

Proton

ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการโปรตอน

ในเดือนเมษายน 2562 บริษัทฯ ได้จัดตั้งโชว์รูมรถยนต์ใหม่ เพื่อให้บริการแบบครบวงจรด้วยมาตรฐาน 3S (Showroom, Service, and Spare Parts)  สำหรับรถยนต์โปรตอนในเมืองเชอราส (Cheras) กรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kualalumpur) ต่อมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ ได้ควบรวมโชว์รูมรถยนต์โปรตอน 3 แห่งใหม่ ในรัฐปาหัง (Pahang) เป็น 3S (Showroom, Service, and Spare Parts) 1 แห่ง ในเมืองเตเมอร์โล (Temerloh) ภายใต้การบริหารงานของบริษัท อาปิโก มอเตอร์ส จำกัด (เตเมอร์โล) 1S (Sales) 1 แห่ง และ 2S (Sales & Service)  1 แห่ง ในเมืองกวนตัน (Kuantan) ซึ่งบริหารภายใต้บริษัท อาปิโก มอเตอร์ส จำกัด (กวนตัน)

โชว์รูมโปรตอนของบริษัทฯ ให้บริการแบบครบวงจรแก่ลูกค้าทุกคน ตั้งแต่การซื้อรถใหม่ การบริการและบำรุงรักษายานพาหนะ การซ่อมแซมตัวถังและสี การต่ออายุประกันภัยและภาษีทางถนน และการขายอะไหล่แท้ ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้มาตรฐานของโปรตอน โดยจุดแข็งที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทฯ คือ พนักงานที่มีประสบการณ์อย่างมากในด้านยานยนต์และทุ่มเทอย่างมากในการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าทุกราย ทำให้บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้แข่งขันอันดับต้น ๆ ในธุรกิจ

07.

กลุ่มลูกค้าของธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ

กลุ่มลูกค้าของตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ คือ ลูกค้าทั่วไปที่ต้องการซื้อรถยนต์ โดยเข้ามาที่โชว์รูม ติดต่อผ่านพนักงานขาย หรือติดต่อกับบริษัทโดยตรง ซึ่งลูกค้าที่ซื้อรถกับบริษัทฯ จะเป็นลูกค้าเป้าหมายในการนำรถมาเข้ารับบริการหลังการขายที่ศูนย์บริการของบริษัทฯ และรวมถึงลูกค้าที่ซื้อรถจากตัวแทนจำหน่ายรถยนต์รายอื่นด้วยเช่นกัน

08.

กลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน

ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 26 ของรายได้รวมทั้งปี 2564 บริษัทฯ ให้ความสำคัญในด้านการบริการและความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญของธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการของโชว์รูมและศูนย์บริการและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับตัวแทนจำหน่ายรายอื่น รวมถึงจัดให้มีการฝึกอบรมและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม  มาตรการเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการบริการที่ดีและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื่อการเติบโตของรายได้อย่างมั่นคง

Get In Touch

Address
99 Moo 1 Hitech Industrial Estate, Tambol Ban lane, Amphur Bang Pa-in, Ayuthaya, Thailand 13160

Phone
+66 (0) 3535 0880

E-mail
aapicohitech@aapico.com

We highly value your suggestions and feedback to our company.