นโยบายการใช้งานคุกกี้

นโยบายข้อมูล

นโยบายการใช้งานคุกกี้

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “บริษัท”) เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์นี้ โดยเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อช่วยในการแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจากผู้ใช้งานอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น บริษัทได้จัดทำนโยบายการใช้คุกกี้ (“นโยบาย“) ฉบับนี้ เพื่อทำการแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทได้มีการประมวลผลคุกกี้อย่างไร กรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าท่านได้ยินยอมให้เราติดตั้งคุกกี้ไว้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นของท่าน

1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ใช้จัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งจะบันทึกข้อมูลในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน เช่น แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรือ ผ่านทางเว็บบราวเซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา โดยเราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้ในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล เช่น การจัดเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ การบันทึกและจดจำข้อมูลการเข้าใช้งานเดิม เป็นต้น ซึ่งการใช้คุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่านแต่ประการใด และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยเว็บไซต์ที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

2. ประโยชน์ของคุกกี้

คุกกี้จะบอกให้เราทราบว่าท่านเข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์ของเรา เพื่อที่เราจะสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้น และตรงกับความต้องการของท่านได้ นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของเว็บไซต์ด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

3. การใช้งานคุกกี้

เมื่อท่านเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา คุกกี้จะบันทึกข้อมูลไปยังอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้และประวัติการใช้งานเว็บไซต์ โดยรายการของคุกกี้ที่เราใช้ มีดังต่อไปนี้

ประเภทคุกกี้ ชื่อคุกกี้ ผู้ให้บริการ วัตถุประสงค์
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ
_ga, _gid, _gat, _gac_UA-*
Google Analytic
ใช้สำหรับเก็บพฤติกรรมการใช้งานในเว็บไซต์ เพื่อนำไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์และเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม เราจะใช้งานคุกกี้ภายใต้รายละเอียดที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

4. วิธีปิดการทำงานของคุกกี้

ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของการใช้บริการบนเว็บไซต์ของท่านผ่านทางคุกกี้ ท่านสามารถลบหรือปฏิเสธคุกกี้ผ่านทางบราวเซอร์ หรือหมวดการตั้งค่าในอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ตของท่านได้ ทั้งนี้ ขอเรียนว่าหากท่านปิดการใช้งานคุกกี้หรือเอาคุกกี้ออกไปนั้น คุณลักษณะของบางอย่างบนเว็บไซต์อาจจะไม่ทำงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หากท่านประสงค์ที่จะทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า ท่านสามารถจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่านได้โดยการตั้งค่าดังนี้


5. วิธีการติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายคุกกี้นี้ โปรดติดต่อมาที่ data_info@aapico.com

6. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้

เราอาจปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้นี้และเราขอส่งเสริมให้คุณทบทวนนโยบายนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อรับทราบถึงวิธีการใช้คุกกี้ของเรา

นโยบายการใช้คุกกี้นี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กันยายน 2564