บริษัท นูโร เทคโนโลยี จำกัด

Taiwan

บริษัท นูโร เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท นูโร เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งขึ้นมา เพื่อทำธุรกิจให้บริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดย AH ถือหุ้น 20.36%

ชั้น 4 เลขที่ 28, ถนนเฉิงกง 12  เมืองจูเป่ย  ซินชู 302 ประเทศไต้หวัน

โทรศัพท์: +(886 3) 658 8233

โทรสาร: +(886 3) 658 8232

Latest Jobs