บริษัท อาปิโก มอเตอร์ส จำกัด (เตเมอร์โล)

บริษัท อาปิโก มอเตอร์ส จำกัด (เตเมอร์โล)

บริษัท อาปิโก มอเตอร์ส จำกัด (เตเมอร์โล) หนึ่งในบริษัทย่อยของบริษัทอาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และให้บริการหลังการขายของโปรตอน ตั้งอยู่ที่เมืองเตเมอร์โล ประเทศมาเลเซีย ภายใต้การบริหารงานโดยนางสาว ตัง กิม โก๊ะ ผู้จัดการทั่วไป

Lot 339, Jalan Tengku Ismail, 28000 Temerloh, Pahang, Malaysia

Tel:+60 (9) 296-1166

Latest Jobs