อาปิโก ไอทีเอส (AAPICO ITS) หนึ่งในบริษัทให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีของอาปิโกกรุ๊ป ได้รับโอกาสในการพัฒนาและออกแบบโปรแกรมในการติดตามบัตรเลือกตั้งนอกอาณาจักรของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

อาปิโก ไอทีเอส (AAPICO ITS) ได้รับโอกาสสำคัญในการช่วยสนับสนุนระบบการเลือกตั้งปี 2566 ด้วยการพัฒนาและออกแบบโปรแกรมที่ใช้ในการติดตามบัตรเลือกตั้งนอกอาณาจักรที่ถูกส่งเข้ามาในประเทศอย่างใกล้ชิด โดยผสมผสานเทคโนโลยีทั้ง 3 ตัวทำงานร่วมกัน

  1. The PowerMap – เทคโนโลยีแผนที่ดิจิทัลอัจฉริยะ
  2. The PowerTrack – เทคโนโลยีติดตามตำแหน่งสำหรับระบบโลจิสติกส์
  3. The Proof of Delivery – เทคโนโลยีจัดการข้อมูลสำหรับระบบโลจิสติกส์

อาปิโก ไอทีเอสรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจในการออกแบบระบบที่มีความละเอียดอ่อนและสำคัญระดับประเทศ ช่วยให้การเลือกตั้งนอกอาณาจักรเป็นไปอย่างราบรื่น โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยอาศัยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญของเราเข้าแก้ไขปัญหาอย่างเต็มความสามารถ และใช้เทคโนโลยีที่เราชำนาญในการส่งต่อคุณค่าไปสู่ระดับสากล

ตัวอย่างแผนที่ดิจิทัล

บทความอื่นๆ

IAA Awards 2022-2023 Outstanding CEO & IR

อาปิโก ไฮเทค ได้รับ 2 รางวัล Outstanding CEO และ Outstanding IR จากงาน IAA Awards

อาปิโก ไฮเทค ถูกเสนอชื่อและพิจารณาจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุนให้ได้รางวัล IAA Awards for Listed Companies 2022-2023 เป็นครั้งแรก

Mitsubishi Able Motors

คณะผู้บริหาร บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์มิตซูบิชิของ บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด สาขา ลาดกระบัง-กิ่งแก้ว

2 ผู้บริหารระดับสูงจากมิตซูบิชิ ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมศูนย์มิตซูบิชิของ บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด สาขา ลาดกระบัง-กิ่งแก้ว ก่อนที่จะมีการเปิดตัวครั้งแรกในโลก กระบะ มิตซูบิชิ ไทรทัน