อาปิโก ไฮเทค คว้ารางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการดีเด่น” ประจำปี 2565

AH คว้ารางวัล องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ประเภท “ดีเด่น” ประจำปี 2565 เป็นปีแรก สะท้อนความมุ่งมั่นในการสนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงานกลุ่มคนพิการในสังคม

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา น.ส. เย็บ ซิน หรู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ตัวแทนในนามของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) หรือ AH เข้ารับรางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการดีเด่น” ประจำปี 2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย โดยในปีนี้ ได้รับเกียรติจาก นายบุญชอบ สุทธมนัส-วงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานและผู้มอบรางวัลในพิธี

โดยจุดประสงค์ของงานในครั้งนี้ เพื่อเชิดชูเกียรติแก่องค์กรธุรกิจในตลาดทุนไทยที่สนับสนุนส่งเสริมการจ้างงานและอาชีพคนพิการตามมาตรา 33 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้องค์กรที่มีความพร้อมและศักยภาพในการจ้างงานและส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการให้เพิ่มขึ้น

เพื่อหวังให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการผลักดันให้เกิดการสร้างโอกาสแก่คนพิการให้มีส่วนร่วมในชุมชน พร้อมลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียมแก่คนในสังคมมากยิ่งขึ้น

รางวัลนี้ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในด้านสังคม ที่มีความมุ่งหวังในการยกระดับคุณภาพชีวิต (Elevate Quality of Life) ผ่านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชนและสังคม พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา รวมถึงการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ อย่างเท่าเทียม ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการส่งมอบความสุขให้แก่พนักงานและชุมชนสังคมอย่างยั่งยืน

บทความอื่นๆ

The grand opening of Purem AAPICO

พันธมิตรธุรกิจ Purem AAPICO เดินเครื่อง 2 โรงงานผลิตระบบควบคุมไอเสียในมาเลเซียและไทย

Purem AAPICO เริ่มผลิตระบบควบคุมไอเสียรถยนต์ที่เมืองราวัง ประเทศมาเลเซีย และจังหวัดระยอง ประเทศไทย กำลังผลิตรวม 700,000 ต่อปี จ้างงานรวม 250 คน ใน 2 โรงงาน พร้อมซัปพลายค่ายรถชั้นนำในอาเซียน

IAA Awards 2022-2023 Outstanding CEO & IR

อาปิโก ไฮเทค ได้รับ 2 รางวัล Outstanding CEO และ Outstanding IR จากงาน IAA Awards

อาปิโก ไฮเทค ถูกเสนอชื่อและพิจารณาจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุนให้ได้รางวัล IAA Awards for Listed Companies 2022-2023 เป็นครั้งแรก