อาปิโก ไฮเทค คว้ารางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการดีเด่น” ประจำปี 2565

AH คว้ารางวัล องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ประเภท “ดีเด่น” ประจำปี 2565 เป็นปีแรก สะท้อนความมุ่งมั่นในการสนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงานกลุ่มคนพิการในสังคม

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา น.ส. เย็บ ซิน หรู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ตัวแทนในนามของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) หรือ AH เข้ารับรางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการดีเด่น” ประจำปี 2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย โดยในปีนี้ ได้รับเกียรติจาก นายบุญชอบ สุทธมนัส-วงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานและผู้มอบรางวัลในพิธี

โดยจุดประสงค์ของงานในครั้งนี้ เพื่อเชิดชูเกียรติแก่องค์กรธุรกิจในตลาดทุนไทยที่สนับสนุนส่งเสริมการจ้างงานและอาชีพคนพิการตามมาตรา 33 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้องค์กรที่มีความพร้อมและศักยภาพในการจ้างงานและส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการให้เพิ่มขึ้น

เพื่อหวังให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการผลักดันให้เกิดการสร้างโอกาสแก่คนพิการให้มีส่วนร่วมในชุมชน พร้อมลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียมแก่คนในสังคมมากยิ่งขึ้น

รางวัลนี้ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในด้านสังคม ที่มีความมุ่งหวังในการยกระดับคุณภาพชีวิต (Elevate Quality of Life) ผ่านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชนและสังคม พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา รวมถึงการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ อย่างเท่าเทียม ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการส่งมอบความสุขให้แก่พนักงานและชุมชนสังคมอย่างยั่งยืน

บทความอื่นๆ

CHANGAN ร่วมมือกับ AAPICO ใช้ชิ้นส่วนสำหรับ EV ที่ผลิตในประเทศไทย

CHANGAN ร่วมมือกับ AAPICO ใช้ชิ้นส่วนสำหรับ EV ที่ผลิตในประเทศไทย

คุณ Mao Qiong Lin ผู้จัดการทั่วไปของ Changan Automobile Purchasing Center และทีมงาน เข้าพบ คุณ เย็บ ซู ชวน ประธาน บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (“อาปิโก”) ที่โรงงานจังหวัด อยุธยา ในระหว่างการเยือน คุณ Mao และทีมงานได้มอบหนังสือแต่งตั้งการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน และรถยนต์จำลองให้แก่ คุณ เย็บ ซู ชวน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นความร่วมมือนี้

กรรมการบริหาร และทีมงาน QCC จากสถาบัน ควอริตี้ เซอร์เคิล ฟอรัม (ประเทศอินเดีย) เข้าเยี่ยม บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด ณ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก มร.ศรีวาสตาวา กรรมการบริหาร สถาบัน ควอริตี้ เซอร์เคิล ฟอรัม ประเทศอินเดีย และทีมงาน QCC จำนวนทั้งหมด 153 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโรงงานทั้งสองแห่ง…