อาปิโก ไฮเทค คว้ารางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการดีเด่น” ประจำปี 2565

AH คว้ารางวัล องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ประเภท “ดีเด่น” ประจำปี 2565 เป็นปีแรก สะท้อนความมุ่งมั่นในการสนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงานกลุ่มคนพิการในสังคม

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา น.ส. เย็บ ซิน หรู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ตัวแทนในนามของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) หรือ AH เข้ารับรางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการดีเด่น” ประจำปี 2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย โดยในปีนี้ ได้รับเกียรติจาก นายบุญชอบ สุทธมนัส-วงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานและผู้มอบรางวัลในพิธี

โดยจุดประสงค์ของงานในครั้งนี้ เพื่อเชิดชูเกียรติแก่องค์กรธุรกิจในตลาดทุนไทยที่สนับสนุนส่งเสริมการจ้างงานและอาชีพคนพิการตามมาตรา 33 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้องค์กรที่มีความพร้อมและศักยภาพในการจ้างงานและส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการให้เพิ่มขึ้น

เพื่อหวังให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการผลักดันให้เกิดการสร้างโอกาสแก่คนพิการให้มีส่วนร่วมในชุมชน พร้อมลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียมแก่คนในสังคมมากยิ่งขึ้น

รางวัลนี้ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในด้านสังคม ที่มีความมุ่งหวังในการยกระดับคุณภาพชีวิต (Elevate Quality of Life) ผ่านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชนและสังคม พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา รวมถึงการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ อย่างเท่าเทียม ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการส่งมอบความสุขให้แก่พนักงานและชุมชนสังคมอย่างยั่งยืน

บทความอื่นๆ

อาปิโก ไอทีเอส (AAPICO ITS) หนึ่งในบริษัทให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีของอาปิโกกรุ๊ป ได้รับโอกาสในการพัฒนาและออกแบบโปรแกรมในการติดตามบัตรเลือกตั้งนอกอาณาจักรของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

อาปิโก ไอทีเอสรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจในการออกแบบระบบที่มีความละเอียดอ่อนและสำคัญระดับประเทศ ช่วยให้การเลือกตั้งนอกอาณาจักรเป็นไปอย่างราบรื่น โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยอาศัยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ…

บริษัท อาปิโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลผู้ผลิตชิ้นส่วนคุณภาพยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 จาก บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 บริษัท อาปิโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลผู้ผลิตชิ้นส่วนคุณภาพยอดเยี่ยม (Regional Supplier Quality Award Finalist) ในหมวดหมู่ตัวถังรถยนต์ (Body Category) ประจำปี 2564 จาก บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด…