อาปิโกร่วมใจสู้ COVID-19 เดินหน้าช่วยเหลือชุมชนและสังคม ด้วยงบฯกว่า 4 ล้านบาท เพื่อเยียวยาพนักงาน และชุมชนท่ามกลางภาวะวิฤตครั้งยิ่งใหญ่

นาย เย็บ ซู ชวน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของพนักงานเสมอมาเพราะทุกชีวิตมีคุณค่าและไม่สามารถทดแทนได้ ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของบริษัทที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

ด้วยความมุ่งมั่นและปรัชญาของบริษัท อาปิโกฯจึงได้ดำเนินการช่วยเหลือและสนับสนุนบุคลากรในองค์กรและชุมชนโดยรอบครอบคุลมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ “อาปิโกร่วมใจสู้ COVID-19” เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมและยืนหยัดเคียงข้างคนไทยทุกคนให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

บทความอื่นๆ

อาปิโกฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2564 ในระดับ “ดีเลิศ”

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยผลสำรวจคะแนน CGR ประจำปี 2564 โดยในปีนี้ บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) หรือระดับ 5 ดาว สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยความโปร่งใส ครบถ้วน …

กลุ่มบริษัทอาปิโกมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อร่วมสมทบช่วยเหลือประชาชนและผู้ยากไร้ในวิกฤตโควิด-19

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา นายวิโรจน์ พัชรวัฒนกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของกลุ่มบริษัทอาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ อันได้แก่ หน้ากากอนามัยจำนวน 100 ชิ้น, หน้ากากเฟสชิลจำนวน 100 ชิ้น และชุด PPE จำนวน 300 ชุด ให้แก่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. เพื่อร่วมสบทบช่วยเหลือประชาชนทั่วไปและผู้ยากไร้ในการป้องกันการติดเชื้อจากโรคระบาดโควิด-19