อาปิโกฯ ห่วงใยชุมชน มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือวิกฤตการณ์น้ำท่วม ณ ชุมชนตำบลบ้านเลน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ทางผู้บริหารและตัวแทนพนักงานได้เข้ามอบถุงยังชีพรวมกว่า 349 ครัวเรือน ในพื้นที่หมู่ 10 และ หมู่ 12 ตำบลบ้านเลน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่ด่านแรกในการรับน้ำหลักเพื่อป้องกันไม่ให้นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงจากแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งนับเป็นความเสียสละของชุมชน เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถดำเนินงานได้ตามปกติ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้เข้าพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเลนและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย รวมถึงผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ให้ก้าวผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน

ความช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นไปภายใต้ความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะตอบแทนสังคมและชุมชนรอบข้างในบริเวณสถานประกอบการตามกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี (Elevate Quality of Life) ผ่านการเยียวยาชุมชนในวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ร่วมไปกับการสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

บทความอื่นๆ

อาปิโก ไฮเทค คว้ารางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการดีเด่น” ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา น.ส. เย็บ ซิน หรู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ตัวแทนในนามของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) หรือ AH เข้ารับรางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการดีเด่น” ประจำปี 2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย…

บริษัท อาปิโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลผู้ผลิตชิ้นส่วนคุณภาพยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 จาก บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 บริษัท อาปิโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลผู้ผลิตชิ้นส่วนคุณภาพยอดเยี่ยม (Regional Supplier Quality Award Finalist) ในหมวดหมู่ตัวถังรถยนต์ (Body Category) ประจำปี 2564 จาก บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด…