AAPICO ผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์รายใหญ่ของไทย เปิดวิสัยทัศน์พาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมพาผู้ถือหุ้นจำนวน 30 ท่าน เยี่ยมชมโรงงานสายการผลิต พร้อมประกาศวิสัยทัศน์ ณ โรงงานของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

คุณวิโรจน์ พัชรวัฒนกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

สำหรับการเปิดโรงงานพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและตอกย้ำความสำเร็จของ บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ที่เติบโตและขยายแผนการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ ด้วยมาตรฐานการผลิตระดับโลก ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณวิโรจน์ พัชรวัฒนกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) กล่าวถึง วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ก่อนจะพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานอย่างเป็นกันเอง โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ตามมาตรฐานความปลอดภัยของโรงงาน

ปิดท้ายด้วยช่วงถามตอบที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ให้ความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์พลังงานไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทเองนั้นก็ได้มีการวางแผนและเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นถึงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2545 ซึ่งปัจจุบันรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (OEM Automotive Parts) ได้แก่ ชิ้นส่วนพื้นรถยนต์ เหล็กขวาง ตัวค้ำ ตัวยึด แผ่นเหล็ก และชิ้นส่วนปลีกย่อยอื่นๆ รวมถึงถึงน้ำมันเพื่อจัดส่งให้กับบริษัทผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ชั้นนำในประเทศไทย จากนั้น บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มาสู่ชิ้นส่วนพลาสติก ชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูป (Forging)
และกลึงเจียผิวสำเร็จด้วยเครื่องจักร (Machining) และโครงช่วงล่างรถกระบะ (Frame Components)

บทความอื่นๆ

อาปิโก ไอทีเอส (AAPICO ITS) หนึ่งในบริษัทให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีของอาปิโกกรุ๊ป ได้รับโอกาสในการพัฒนาและออกแบบโปรแกรมในการติดตามบัตรเลือกตั้งนอกอาณาจักรของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

อาปิโก ไอทีเอสรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจในการออกแบบระบบที่มีความละเอียดอ่อนและสำคัญระดับประเทศ ช่วยให้การเลือกตั้งนอกอาณาจักรเป็นไปอย่างราบรื่น โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยอาศัยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ…

อาปิโก ไฮเทค คว้ารางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการดีเด่น” ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา น.ส. เย็บ ซิน หรู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ตัวแทนในนามของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) หรือ AH เข้ารับรางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการดีเด่น” ประจำปี 2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย…