ออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณ์จับยึด

การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณ์จับยึด

อุปกรณ์จับยึดเป็นส่วนสำคัญสำหรับการผลิตและประกอบรถยนต์ เพื่อใช้จับยึดชิ้นส่วนเพื่อเชื่อมประกอบชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อประกอบเป็นรถยนต์ อุปกรณ์จับยึดเป็นงานที่ผลิตตามคำสั่งสำหรับสายการผลิตรถยนต์แต่ละรุ่นโดยเฉพาะ โดยบริษัทให้บริการแบบเต็มรูปแบบในการออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณ์จับยึดตามแบบและแนวคิด จนถึงการประกอบติดตั้ง

วิศวกรของบริษัทจะศึกษารายละเอียดเพื่อทำการออกแบบ ทำแบบจำลอง การเชื่อมประกอบ คำนวณการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์ตามหลักการยศาสตร์ (ergonomics) และคำนวณระยะเวลาในการประกอบ และดำเนินการผลิต 

ก่อนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ให้กับลูกค้า ทีมวิศวกรของบริษัทจะทำการตรวจสอบและทดลองทำการประกอบรถยนต์ภายในโรงงานของเรา เพื่อให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของลูกค้าที่โรงงานของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำและบริการที่โรงงานของลูกค้าอีกด้วย ทั้งนี้บริษัทได้ให้บริการติดตั้งสำหรับลูกค้าซึ่งมีฐานการผลิตทั่วโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย แอฟริกาใต้ และประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น

บริษัทฯ สามารถให้บริการลูกค้าทั้งภายใต้สภาวการณ์หรือเงื่อนไขที่ซับซ้อนและปริมาณการผลิตที่หลากหลาย

การออกแบบส่วนการประกอบที่มีความยืดหยุ่นของบริษัทฯช่วยลดความต้องการพื้นที่ในการติดตั้ง แต่ในขณะเดียวกันยังสามารถเพิ่มความสามารถในการประกอบรูปแบบที่แตกต่างกันด้วยอุปกรณ์ชุดเดียวกันได้

สร้างอุปกรณ์จับยึดสำหรับการประกอบตัวถังรถยนต์หนึ่งรุ่นโดยรองรับได้ถึง 5 ประเทศที่แตกต่างกันได้เกือบพร้อมกันในคราวเดียวกัน

ออกแบบ สร้าง และติดตั้งอุปกรณ์การประกอบรถยนต์แบบอัตโนมัติสำหรับโครงช่วงล่างรถกระบะจำนวน 420,000 ชิ้นต่อปี

อาปิโกเป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆในประเทศไทยที่สามารถออกแบบและผลิตอุปกรณ์จับยึดแบบครบวงจรให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทเป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตอุปกรณ์จับยึดชิ้นส่วนรถยนต์แบบ Low Volume ที่ใช้ในการประกอบรถยนต์ เนื่องจากตลาดดังกล่าวมีปริมาณไม่มาก บริษัทจึงมุ่งเน้นทำตลาดในต่างประเทศควบคู่ไปกับตลาดในประเทศ และลงทุนในด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และขยายบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น