บริการด้านเทคโนโลยี IoT

บริการด้านเทคโนโลยี

IoT

อาปิโกมีความเชี่ยวชาญด้านข้อมูลแผนที่ดิจิทัล, ระบบนำทางยานพาหนะ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ดังจะเห็นได้จากความสำเร็จในการร่วมมือกับ เฮียร์, ทอมทอม, แกรบ, และ จีเอช แบงค์ และยังรวมไปถึงกลุ่มธุรกิจรถยนต์ อันได้แก่ มิตซูบิชิ, นิสสัน, เอ็มจี และฮุนได ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แผนที่อัจฉริยะของเราเป็นอุปกรณ์เสริมติดตั้งรถยนต์ทั้งในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้อาปิโกยังพัฒนาระบบข้อมูลแผนที่ดิจิทัลต่อยอดไปในธุรกิจและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ ระบบติดตามยานพาหนะ, ระบบขนส่งอัจฉริยะ, ระบบติดตามและประเมินข้อมูลสินทรัพย์ในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับโรงงานอัจฉริยะ และการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรม ดังที่กล่าวมาข้างต้น เราได้พัฒนาธุจกิจและต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยี

อุปกรณ์เสริมภายในรถยนต์

  • ในปี 2560 บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) จากประเทศไทย ได้ร่วมทุนกับกลุ่มบริษัทพันธมิตรต่างประเทศได้แก่ Nuro Technology Incorporated จากประเทศไต้หวัน ซึ่งประกอบด้วยทีม Nuro Technolog NutaTechnology มาร่วมเป็นทีมวิจัยและพัฒนาของเรา และ Otonavi Sdn. Bhd จากประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าส่งอุปกรณ์ยานยนต์มาอย่างยาวนานมากกว่า 15 ปี

การพัฒนา ดำเนินงาน และที่ปรึกษาระบบปฏิบัติการออราเคิล

  • บริษัท เอ อีอาร์พี จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบปฏิบัติการออราเคิลภายในกลุ่มบริษัทและบริษัทอื่นๆ

ระบบจัดการข้อมูล Oracle

บจ. เออีอาร์พี เริ่มดำเนินการธุรกิจเพื่อสนับสนุนการใช้งานของระบบปฎิบัติการออราเคิลสำหรับบริษัทในกลุ่มบริษัทอาปิโก และมีการวางแผนที่จะขยายการให้บริการไปยังลูกค้านอกกลุ่มบริษัทอาปิโก บมจ. อาปิโก ไฮเทค ได้นำระบบออราเคิลมาใช้ในการบันทึกบัญชี วางแผนทรัพยากรและบันทึกข้อมูลของบริษัทฯ โดยระบบจะทำงานตามระบบการผลิตแบบคล่องตัว (Lean Manufacturing) ซึ่งช่วยในการบริหารการใช้ทรัพยากร ช่วยในการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และระบบจะช่วยให้บริษัทฯ มีการตรวจสอบข้อมูลได้อย่างแม่นยำ และมีการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดี ทั้งนี้ บมจ. อาปิโก ไฮเทค เป็นบริษัทแห่งแรกๆ ที่นำกระบวนการผลิตแบบคล่องตัว (Lean Manufacturing) มาใช้กับระบบปฏิบัติการออราเคิล