บริการด้านเทคโนโลยี IoT

บริการด้านเทคโนโลยี

IoT

อาปิโกมีความเชี่ยวชาญด้านข้อมูลแผนที่ดิจิทัล, ระบบนำทางยานพาหนะ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ดังจะเห็นได้จากความสำเร็จในการร่วมมือกับ เฮียร์, ทอมทอม, แกรบ, และ จีเอช แบงค์ และยังรวมไปถึงกลุ่มธุรกิจรถยนต์ อันได้แก่ มิตซูบิชิ, นิสสัน, เอ็มจี และฮุนได ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แผนที่อัจฉริยะของเราเป็นอุปกรณ์เสริมติดตั้งรถยนต์ทั้งในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้อาปิโกยังพัฒนาระบบข้อมูลแผนที่ดิจิทัลต่อยอดไปในธุรกิจและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ ระบบติดตามยานพาหนะ, ระบบขนส่งอัจฉริยะ, ระบบติดตามและประเมินข้อมูลสินทรัพย์ในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับโรงงานอัจฉริยะ และการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรม ดังที่กล่าวมาข้างต้น เราได้พัฒนาธุจกิจและต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยี

  • อาปิโกไอทีเอส ได้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ นาฟเทค ผู้ผลิตแผนที่ดิจิตอลระดับโลกและ ร่วมลงทุนกับ แมคชั่นเทค ซึ่งเป็นผู้นำในการพัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับระบบนำทาง ในประเทศไต้หวัน และภูมิภาคเอเซียเพื่อเร่งดำเนินการพัฒนาซอฟท์แวร์นำทางโดยเริ่ม จากประเทศไทยและมีเป้าหมายที่จะขยายตลาดให้ครอบคลุมทั่วภูมิภาคอาเซียน ในระยะเวลาอันใกล้ ปัจจุบันทีมงานที่เชี่ยวชาญของอาปิโก ไอทีเอสกำลังพัฒนาซอฟท์แวร์ และแผนที่ดิจิตอลเพื่อความมั่นใจในการควบคุมคุณภาพ และการส่งมอบต่อลูกค้า

Power Map

บจ. อาปิโก ไอทีเอส เป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์ระบบแผนที่นำร่องการเดินทางภายใต้ชื่อ POWERMAP ซึ่งเป็นโปรแกรมเพื่อใช้ในการแนะนำเส้นทาง และนำทางให้ลูกค้าถึงจุดหมายปลายทางด้วยเสียงนำทาง และแสดงแผนที่นำทาง ซึ่งซอฟต์แวร์จะนำไปใช้กับอุปกรณ์เครื่องเสียงติดรถยนต์ที่มีระบบนำทางประกอบภายในตัวเครื่อง หรือแบบแยกเป็นกล่องภายนอก เครื่องนำทางแบบพกพา โทรศัพท์มือถือ และเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยแผนที่ของบริษัทนั้นครอบคลุมถึงประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไน

ข้อมูลเพิ่มเติม

www.powermap.in.th

อุปกรณ์เสริมภายในรถยนต์

  • ในปี 2560 บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) จากประเทศไทย ได้ร่วมทุนกับกลุ่มบริษัทพันธมิตรต่างประเทศได้แก่ Nuro Technology Incorporated จากประเทศไต้หวัน ซึ่งประกอบด้วยทีม Nuro Technolog NutaTechnology มาร่วมเป็นทีมวิจัยและพัฒนาของเรา และ Otonavi Sdn. Bhd จากประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าส่งอุปกรณ์ยานยนต์มาอย่างยาวนานมากกว่า 15 ปี

การพัฒนา ดำเนินงาน และที่ปรึกษาระบบปฏิบัติการออราเคิล

  • บริษัท เอ อีอาร์พี จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบปฏิบัติการออราเคิลภายในกลุ่มบริษัทและบริษัทอื่นๆ

ระบบจัดการข้อมูล Oracle

บจ. เออีอาร์พี เริ่มดำเนินการธุรกิจเพื่อสนับสนุนการใช้งานของระบบปฎิบัติการออราเคิลสำหรับบริษัทในกลุ่มบริษัทอาปิโก และมีการวางแผนที่จะขยายการให้บริการไปยังลูกค้านอกกลุ่มบริษัทอาปิโก บมจ. อาปิโก ไฮเทค ได้นำระบบออราเคิลมาใช้ในการบันทึกบัญชี วางแผนทรัพยากรและบันทึกข้อมูลของบริษัทฯ โดยระบบจะทำงานตามระบบการผลิตแบบคล่องตัว (Lean Manufacturing) ซึ่งช่วยในการบริหารการใช้ทรัพยากร ช่วยในการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และระบบจะช่วยให้บริษัทฯ มีการตรวจสอบข้อมูลได้อย่างแม่นยำ และมีการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดี ทั้งนี้ บมจ. อาปิโก ไฮเทค เป็นบริษัทแห่งแรกๆ ที่นำกระบวนการผลิตแบบคล่องตัว (Lean Manufacturing) มาใช้กับระบบปฏิบัติการออราเคิล