การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ในประเทศไทยและต่างประเทศ ชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตโดยบริษัทและบริษัทย่อยมีความหลากหลายด้านเทคโนโลยีในการผลิตเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบสำหรับยานยนต์ ทั้งรถยนต์นั่งและรถกระบะ และสำหรับเครื่องจักรในการเกษตรและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป (Stamped) ชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูป (Forged) และกลึงเจียผิว ชิ้นส่วนพลาสติก ถังน้ำมันพลาสติก รวมถึงอุปกรณ์จับยึด และแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

01.

ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป

ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท คิดเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 44 ของรายได้รวมทั้งปี โดยชิ้นส่วนยานยาต์ที่สำคัญ ได้แก่ โครงช่วงล่างรถกระบะ และชิ้นส่วนประกอบโครงรถและชิ้นส่วนภายในสำหรับตัวถังรถยนต์ เช่น ชิ้นส่วนพื้นผิวตัวค้ำ ตัวยึด และชิ้นส่วนประกอบอื่นๆ เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบสำหรับรถยนต์นั่งและรถกระบะ

โครงช่วงล่างรถกระบะ (Chassis Frame Components) – กลุ่มบริษัทอาปิโกเป็นผู้ผลิตและจัดส่งโครงช่วงล่างสำหรับรถกระบะอีซูซุแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย บริษัทให้บริการและดำเนินการผลิตโครงช่วงล่างรถกระบะโดยเป็นชิ้นส่วนโลหะปั๊ม ขึ้นรูปจากม้วนโลหะแผ่นแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบแม่พิมพ์ พัฒนารูปแบบการทำแบบจำลอง การผลิตแม่พิมพ์ จนถึงการผลิตและประกอบชิ้นส่วนขึ้นเป็นส่วนประกอบโครงช่วงล่างรถกระบะที่สมบูรณ์ โรงงานของบริษัทมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและมีการติดตั้งหุ่นยนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตมากกว่า 300 ตัว บริษัทมีกำลังการผลิตคิดเป็นชิ้นส่วนโครงช่วงล่างรถกระบะประมาณ 400,000 ชุดต่อปี ในปี 2562 บริษัทมีการดำเนินงานเต็มกำลังการผลิต แบ่งเป็นการทำงาน 2 กะ ในเวลา 10 ชั่วโมงต่อกะและได้เพิ่มกำลังการผลิตในส่วนการปั๊มขึ้นรูปโลหะและการตัดขอบแผ่นโลหะโดยการส่งงานให้บริษัทในกลุ่มอาปิโกเพื่อผลิตและส่งกลับมาประกอบกับชิ้นส่วนอื่นก่อนส่งมอบให้กับบริษัทอีซูซุ

ชิ้นส่วนเสื้อเพลาท้าย (Housing Axle) – ชิ้นส่วนเสื้อเพลาท้ายเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของชุดเพลาท้าย โดยการผลิตเริ่มจากการนำเหล็กม้วนมาปั๊มขึ้นรูปเป็นชิ้นส่วนย่อย จากนั้นนำชิ้นส่วนย่อยเหล่านี้มาเชื่อมประกอบเป็นชุดเสื้อเพลาท้ายและจัดส่งให้ลูกค้า ได้แก่ บริษัท อเมริกันแอ็คเซิล แอนด์แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปกลึงและประกอบใส่ชุดเกียร์เป็นชุดเพลาท้ายที่สมบูรณ์

ชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มขึ้นรูป (Stamped Parts) – บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์โลหะปั๊มขึ้นรูปที่มีคุณภาพสูงสำหรับรถกระบะและรถยนต์นั่ง ได้แก่ ชิ้นส่วนพื้นรถ ตัวค้ำ ตัวยึด และชิ้นส่วนประกอบตัวถังด้านในหรือชิ้นส่วนย่อยอื่นๆ เพื่อจัดส่งตามคำสั่งซื้อของลูกค้าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ได้แก่ ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) นิสสัน ฟอร์ด อีซูซุ และโตโยต้า เป็นต้น

ชิ้นส่วนเช็คระยะเปิด-ปิดประตู (Door Check Link) – บริษัทผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนเช็คระยะเปิด-ปิดประตูและชิ้นส่วนยึดจับประตูรถยนต์
ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่ต้องใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงเพื่อคุณภาพและความแข็งแรงทนทาน ตลอดอายุการใช้งานของรถยนต์ โดยบริษัทได้รับความร่วมมือทางด้านเทคนิคจากบริษัทเอ็ดชาร์ ประเทศเยอรมันนี กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ได้แก่ อีซูซุ, เจนเนอรัล มอเตอร์ส, ฟอร์ด, และมิตซูบิชิ

ท่อน้ำมันเบรก ท่อน้ำทันเชื้อเพลิง ท่อสำหรับเครื่องยนต์ และชิ้นส่วนเครื่องยนต์ – บริษัท เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท ซาโน่ อินดัสตรีส์และกลุ่มบริษัทโซจิทสึ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อผลิตโครงรถยนต์ และชิ้นส่วนเครื่องยนต์ โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริษัท เอเบิล ซาโน่ ส่งมอบให้กับลูกค้าสำคัญคือ บริษัท โตโยต้า, มิตซูบิชิ, ซูซูกิ, ฮอนด้า ออโตโมบิล, ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง, นิสสัน มอเตอร์ส และอื่นๆ
บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนอีกแห่งของบริษัทอาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ในประเทศไทย ได้เริ่มดำเนินธุรกิจผลิตท่อสำะหรับตลาดในประเทศและส่งออกต่างประเทศ จากนั้นจึงได้มีการพัฒนาผลิตท่อที่มีลักษณะโค้งงอสำหรับระบบเบรก คลัทช์ และท่อสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง

02.

ชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูปและกลึงเจียผิว

บริษัทอาปิโกในประเทศไทยผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์โลหะตีอัดขึ้นรูปและกลึงเจียผิวให้กับกลุ่มลูกค้าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นชิ้นส่วนปรกอบของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ ชิ้นส่วนในระบบส่งกำลัง ระบบขับเคลื่อย ระบบบังคับเลี้ยว ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เพลา ดุมล้อ เป็นต้น กลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ เอ็นทีเอ็น, ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย), จีเคเอ็นไดรฟไลน์, ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย), อเมริกันแอ็คเซิล, เอ็น ที เอ็น และอื่นๆ

ชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูปจะผลิตในรูปแบบร้อนเป็นหลัก มีเพียงบางส่วนที่ผลิตในแบบเย็น และชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูปบางชิ้นจะถูกนำไปกลึงกัดและเจียผิวโดยเครื่อง CNC เพื่อความละเอียดก่อนนำส่งให้ลูกค้า

นอกเหนือจากฐานการผลิตในประเทศไทยบริษัทมีโรงงานการผลิตชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูปและกลึงเจียผิวในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตชิ้นส่วนก้านลูกสูบเครื่องยนต์ (Connecting Rod) และชิ้นส่วนทองแดง ได้แก่ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ชุดควบคุมไฟฟ้ากำลัง (Electrical Switch
Contactors) เพื่อจำหน่ายให้กลุ่มลูกค้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ ชไนเดอร์ อิเล็คทริก (ประเทศจีน), เอสจีเอ็มดับบลิว (SGMW), เชอรี่ ออโตโมบิล (Chery), ฉางอัน ฟอร์ด มาสด้า เอ็นจิ้น (CFME), เอสเอไอซี (SAIC), และวิสทีออน (Visteon) เป็นต้น

03.

ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์และถังน้ำมันพลาสติก

บริษัทผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับรถยนต์และเครื่องใช้อื่นๆ และผลิตถังน้ำมันพลาสติก โดยบริษัทได้รับความร่วมมือทางด้านเทคนิคจากบริษัท คอเท็กซ์ เท็กซ์ทรอน (Kautrx Texton) สหรัฐอเมริกา กลุ่มลูกค้าหลักได้แก่ ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย), ฟอร์ด, ไทยยามาฮ่ามอเตอร์, และเอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์, อิซูซุ, ไทย ทาคากิ เซอิโกะ เป็นต้น

เข้าร่วมเป็นสมาชิกที่แทนที่ไม่ได้ในครอบครัวอาปิโกได้แล้วตอนนี้

ติดต่อเรา

ที่อยู่
99 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 13160

โทรศัพท์
+66 (0) 3535 0880

อีเมล์
aapicohitech@aapico.com

เราให้ความสำคัญกับ ข้อเสนอแนะ และ ความคิดเห็น ของท่านที่มอบให้กับบริษัทของเรา