บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด

บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด

บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด หนึ่งในบริษัทย่อยของบริษัทอาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ด้วยมูลค่าการลงทุน 120 ล้านบาท บริษัทตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพนักงานทั้งสิ้น 278 คน โดยพนักงาน 2 รายในนั้นเป็นผู้พิการเพื่อสนองนโยบายของกลุ่มบริษัทหลักในการให้โอกาสคนในการสร้างงานสร้างรายได้ ภายใต้การบริหารงานของนายเหยา เชีย เฉิน ผู้จัดการทั่วไป บริษัทอาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป อันได้แก่ ชิ้นส่วนพื้นรถ ตัวค้ำ ตัวยึด โครงรถ เป็นต้น โดยทางบริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ 3 รายคือ บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย), นิสสัน และโตโยต้า

99/2 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์ : 035-350-880

Latest Jobs