บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จำกัด

บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จำกัด

358-358/1 หมู่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ซอย7/1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

โทรศัพท์ : +66 (0) 2705 8800

โทรสาร : +66 (0) 2705 8808

Latest Jobs