บริษัท เทนากา เซเทีย รีซอสเซส จำกัด

บริษัท เทนากา เซเทีย รีซอสเซส จำกัด

Lot 56, เลขที่ 10 จาลาน 51/127 ส่วนที่ 51 46050 เปตาลิง จายา เซลังงอ

โทรศัพท์ : +60 (3) 7784 8411

โทรสาร : +60 (3) 7784 7411

Latest Jobs