บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2545 ธุรกิจหลักของบริษัทเริ่มจากการออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณ์จับยึดเพื่อใช้ในการประกอบรถยนต์แบบครบวงจร (Car Assembly Jigs) และแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (Stamping Die) และรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (OEM Automotive Parts) ได้แก่ ชิ้นส่วนพื้นรถยนต์ เหล็กขวาง ตัวค้ำ ตัวยึด แผ่นเหล็ก และชิ้นส่วนปลีกย่อยอื่น ๆ รวมถึงถังน้ำมันเพื่อจัดส่งให้กับริษัทผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ชั้นนำในประเทศไทย จากนั้น บริษัทได้ขยายธุรกิจมาสู่การผลิตชิ้นส่วนโครงช่วงล่างรถกระบะ (chassis frame components) ชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูป (Forging) และกลึงเจียผิว (Machining) ชิ้นส่วนพลาสติก และถังน้ำมันพลาสติก บริษัทดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของนายเย็บ ซู ชวน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทอาปิโก บริษัทมีโรงงาน 2 แห่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง กลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) ฟอร์ด อีซูซุ และโตโยต้า บริษัทมีธุรกิจหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และกลุ่มธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ และธุรกิจด้านเทคโนโลยี การเชื่อมต่อ และ IoT ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทอาปิโกประกอบด้วยบริษัทย่อยและบริษัทร่วมรวมทั้งสิ้น 43 บริษัท (31 บริษัทในประเทศไทยและ 12 บริษัทในต่างประเทศ)

99 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์ : 035-350-880

Latest Jobs