บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

7/209 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

โทรศัพท์ : +66 (0) 38 956 250

โทรสาร : +66 (0) 38 956 252

Latest Jobs