อาปิโก จัดกิจกรรมการแข่งขันด้านคุณภาพ QCC Competition ประจำปี 2562

มร. ซู ชวน เย็บ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ถ่ายภาพร่วมกับผู้ชนะเลิศในกิจกรรมการแข่งขันด้านคุณภาพ APPICO Group QCC Competition ประจำปี 2562

18 มกราคม 2563 – บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมการแข่งขันด้านคุณภาพ QCC Competition ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะและศักยภาพของพนักงานที่ห้องอบรมของสำนักงาน

“การแข่งขันด้านคุณภาพประจำปีมีความสำคัญต่อการรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของอาปิโก ไฮเทค พร้อมกับยกระดับทักษะและศักยภาพของพนักงาน ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของเราที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างความสำเร็จทางธุรกิจอย่างยั่งยืน” มร. ซู ชวน เย็บ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) กล่าว

ก่อนที่จะถึงวันจัดกิจกรรมดังกล่าว มีการจัดประกวด 5ส. โดยบริษัทในเครืออาปิโก้ ไฮเทค ในช่วงต้นเดือนมกราคมปีนี้ ก่อนที่คณะกรรมการจะคัดเลือกบริษัทที่ดีที่สุดเพื่อรับรางวัล และยังมีการจัดนิทรรศการไคเซนในงานนี้โดยแต่ละบริษัทได้ร่วมจัดแสดงผลงานไคเซนที่ดีที่สุดของแต่ละบริษัท

สำหรับในวันกิจกรรม QCC Competition ประจำปี 2563 เริ่มต้นด้วยคำกล่าวเปิดงานโดยมร. ซู ชวน เย็บ ก่อนจะมีการประกวด QCC ตามมาด้วยการนำเสนอผลงานของทีม LRP และ TPS ปิดท้ายด้วยการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศ QCC, Kaizen และ 5S

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ บริษัท อาปิโก้ ไฮเทค จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2545 ซึ่งปัจจุบันรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (OEM Automotive Parts) ได้แก่ ชิ้นส่วนพื้นรถยนต์ เหล็กขวาง ตัวค้ำ ตัวยึด แผ่นเหล็ก และชิ้นส่วนปลีกย่อยอื่นๆ รวมถึงถึงน้ำมันเพื่อจัดส่งให้กับบริษัทผู้ผลิต และประกอบรถยนต์ชั้นนำในประเทศไทย จากนั้น บริษัทฯได้ขยายธุรกิจ การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มาสู่ชิ้นส่วนพลาสติก ชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูป (Forging)
และกลึงเจียผิวสำเร็จด้วยเครื่องจักร (Machining) และโครงช่วงล่างรถกระบะ (Frame Components)

บทความอื่นๆ

อาปิโก ไฮเทค คว้ารางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการดีเด่น” ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา น.ส. เย็บ ซิน หรู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ตัวแทนในนามของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) หรือ AH เข้ารับรางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการดีเด่น” ประจำปี 2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย…

บริษัท อาปิโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลผู้ผลิตชิ้นส่วนคุณภาพยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 จาก บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 บริษัท อาปิโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลผู้ผลิตชิ้นส่วนคุณภาพยอดเยี่ยม (Regional Supplier Quality Award Finalist) ในหมวดหมู่ตัวถังรถยนต์ (Body Category) ประจำปี 2564 จาก บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด…