สารจากประธานบริษัท

สารจากประธานบริษัท

นาย เย็บ ซู ชวน

ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

ตามที่ได้เคยกล่าวไว้ในรายงาน 56-1 One report เมื่อปีที่ผ่านมา ผมคาดว่าปี 2565 จะเป็นปีที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ซึ่งเราสามารถทำผลประกอบการได้ดีกว่าที่คาดไว้ และทำได้เกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้เป็นอย่างมาก โดยรายได้รวมของปี 2565 อยู่ที่ 28,348 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับรายได้ของปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ 20,967 ล้านบาท และกำไรสุทธิของปี 2565 อยู่ที่ 1,824 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 78 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิของปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ 1,024 ล้านบาท

การดำเนินงานหลักในประเทศไทยทำได้ดีเกินเป้าหมายอย่างมาก และสำหรับการดำเนินงานในประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศโปรตุเกส ล้วนมีการเติบโตที่ดีกว่าปี 2564 เช่นกัน ด้วยเหตุนี้ปี 2565 จึงเป็นปีที่ดีที่สุดในประวัติการณ์ของอาปิโกนับตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจมา แม้ว่าปีที่ผ่านมาจะเป็นปีที่มีความท้าทายเป็นอย่างมาก แต่ทีมงานของกลุ่มอาปิโก สามารถสร้างผลการดำเนินงานได้ดีกว่าที่คาดไว้มาก รวมถึงได้ทุ่มเทอย่างสุดความสามารถในการที่จะส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าทุกราย

สงครามยูเครนได้ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นและภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ แต่อย่างไรก็ตาม เราสามารถบรรเทาผลกระทบจากปัจจัยข้างตันได้ จากการที่เราได้รับคำสั่งซื้อใหม่จำนวนมากและความมุ่งมั่นในการลดต้นทุนของบริษัทฯ ช่วยให้เราบรรลุผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม ในปี 2565 โดยคำสั่งซื้อใหม่ที่สำคัญรายการหนึ่งที่ช่วยเพิ่มยอดขายในไตรมาสที่ 4 คือ การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ให้แก่ยานยนต์ไฟฟ้า แบรนด์วินฟาร์ส สองรุ่น เพื่อส่งออกไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสำหรับโครงการดังกล่าวจะดำเนินต่อเนื่องไปอีก 2 ปีข้างหน้า นอกจากนี้การเปิดตัวรถกระบะโฉมใหม่ของฟอร์ดยังช่วยเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น เนื่องจากความต้องการที่แข็งแกร่งของรถกระบะเรนเจอร์ในตลาดทั่วโลก โดยรถกระบะรุ่นนี้จะยังคงมีการผลิตต่อเนื่องไปอีก 8 ถึง 10 ปี

สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า บริษัทฯสามารถผลิตชิ้นส่วนต่างๆสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าได้มากขึ้น ตามการเติบโตอย่างรวดเร็วของยานยนต์ไฟฟ้า ถึงแม้ว่ายานยนต์ไฟฟ้าจะมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้ายังอยู่ในระดับที่ต่ำ ส่งผลให้โดยรวมแล้วชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้ายังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนที่น้อยอยู่เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทฯ และสิ่งที่เราต้องการจะเน้นย้ำคือ มากกว่าร้อยละ 90 ของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถใช้ได้ในยานยนต์ไฟฟ้า ดังนั้นผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทฯจะยังคงมั่นคงและเติบโตไปพร้อมๆกับการมาของยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก

ในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในองค์กรที่ให้ความสำคัญในเรื่อง ESG เราจึงดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยตั้งเป้าหมายว่าเราจะเป็นบริษัทฯ ที่เป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ภายในปี 2591 โดยอาปิโกได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2565 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับคัดเลือกเข้าอยู่ในดัชนีหุ้นยั่งยืน นอกจากนี้อาปิโกยังได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100

ผมรู้สึกซาบซึ้งในความทุ่มเทของทีมงานเป็นอย่างมาก พวกเราสามารถข้ามผ่านวิกฤติโควิดในปี 2564 ได้เป็นอย่างดี โดยมีผลกระทบต่อลูกค้าน้อยมาก และด้วยการยึดมั่นในทัศนคติที่ว่า ‘เราทำได้’ มาตลอดนั้น เป็นสิ่งที่ช่วยในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ และทำให้เราเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในปี 2565 ผมหวังว่าปี 2566 เรายังคงเห็นการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้นไปอีกจากทีมงานของเรา

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณทีมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน หากไม่ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากท่าน เราคงไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จที่สูงเป็นประวัติการณ์เช่นในปี 2565 ได้ ทั้งหมดนี้จึงทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้นและเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้น

ติดต่อเรา

ที่อยู่
99 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 13160

โทรศัพท์
+66 (0) 3535 0880

เราให้ความสำคัญกับ ข้อเสนอแนะ และ ความคิดเห็น ของท่านที่มอบให้กับบริษัทของเรา