สารจากประธานบริษัท

สารจากประธานบริษัท

นาย เย็บ ซู ชวน

ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

ปี 2564 นับเป็นปีที่มีการฟื้นตัวเป็นอย่างมากสำหรับบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ“) ดังจะเห็นได้จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 20,967 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,024 ล้านบาท  ในปีที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) ยังคงดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการจัดหาการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานบริษัทฯ ส่งผลให้ผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานจากการที่พนักงานติดโรคโควิด-19 ลดลงและผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าได้ตรงเวลา แม้ว่าบริษัทฯ จะมีมาตรการป้องกันรวมถึงได้มีการจัดให้พนักงานได้ฉีดวัคซีน แต่ก็ยังมีพนักงานบางส่วนที่ติดเชื้อ สำหรับในประเทศไทยมีพนักงานติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 800 คน โดยพนักงานทุกคนได้รับการรักษาจนหายดีโดยปลอดภัยแล้ว นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดภายในบริษัทฯ เพื่อลดอัตราการติดเชื้อลง จะเห็นได้จาก ณ สิ้นเดือนธันวาคมปี 2564 บริษัทฯ มีจำนวนผู้ติดเชื้อเกือบจะเป็นศูนย์ และยังคงดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดจวบจนถึงปัจจุบัน

สำหรับฐานการผลิตชิ้นส่วนตีอัดขึ้นรูปและกลึงเจียผิวในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมซึ่งนับว่าเป็นปีที่ดีที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา โดยในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ดีเยี่ยม รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สำหรับธุรกิจชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปโลหะในประเทศโปรตุเกสมีผลการดำเนินงานที่ดีในช่วงสองไตรมาสแรก แต่อย่างไรก็ดี ในช่วงครึ่งปีหลัง เนื่องจากการขาดแคลน
ไมโครชิป จึงส่งผลให้มีปริมาณการสั่งซื้อลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จึงทำให้ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 มีผลขาดทุน นอกจากนี้บริษัทในประเทศโปรตุเกสยังได้รับผลกระทบจากจำนวนการผลิตรถยนต์ในยุโรปที่ลดลงและราคาเหล็กที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อยอดขายและต้นทุนการผลิตสินค้า ทำให้บริษัทในประเทศโปรตุเกสมีผลขาดทุนจากแผนงบประมาณที่คาดว่าจะมีผลกำไร

สำหรับธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการฮอนด้าและโปรตอนในประเทศมาเลเซียมีภาพรวมผลการดำเนินงานที่ไม่ดีนัก เนื่องจากมีการล็อกดาวน์เต็มกำลังในประเทศมาเลเซียเป็นระยะเวลาเกือบ 2 เดือน แต่ยังคงสามารถทำผลกำไรได้ในปี 2564

โดยปกติแล้วฐานการดำเนินงานในประเทศไทยมีผลการดำเนินงานที่ดีที่สุด และทุก ๆ บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่สามารถบรรลุยอดขายและผลกำไรตามงบประมาณประจำปี อย่างไรก็ดี หนึ่งในความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการผลิตของบริษัทฯ คือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อแรงงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีมาตรการป้องกันที่เข็มงวดและกระตุ้นการฉีดวัคซีนให้แก่พนักงาน ทำให้บริษัทฯ สามารถผ่านช่วงเวลาท้าทายเหล่านี้ไปได้

ในปีนี้บริษัทฯ ได้มีโชว์รูมและศูนย์บริการใหม่จำนวนสองแห่ง ได้แก่ โชว์รูมและศูนย์บริการมิตซูบิชิ และโชว์รูมและศูนย์บริการเอ็มจี อีกทั้งได้เปลี่ยนโชว์รูมและศูนย์บริการมิตซูบิชิเดิมที่นวนครเป็นโชว์รูมและศูนย์บริการมาสด้า

ปี 2564 นับเป็นปีที่มีความหมายและเต็มไปด้วยเหตุการณ์สำคัญ เนื่องจากบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมที่จะเปิดตัวรถกระบะรุ่นใหม่ในประเทศไทยและในตลาดโลก อีกทั้งได้เจอความท้าทายในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในบริษัทฯ โดยรวมแล้ว ผมพอใจมากกับการริเริ่มที่แข็งแกร่งของฝ่ายบริหารรวมถึงการบรรลุเป้าหมายเพื่อพัฒนาความพร้อมในการเปิดรถกระบะรุ่นใหม่ดังกล่าว พร้อมกับการดูแลพนักงานให้ปลอดภัย ท่ามกลางสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สำหรับปี 2565 คาดว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทฯ คาดว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2565 จะเติบโตต่อเนื่องจากปี 2564 โดยคาดการณ์รายได้จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งไปในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก และคาดว่าจะเห็นผลการดำเนินงานที่ดีมากในปี 2565

สุดท้ายนี้ ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือกันทำงานอย่างหนัก และทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในปี 2564 และรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เราก็จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายรายได้และกำไรที่ตั้งไว้สำหรับปีได้ และผมขอให้ท่านมั่นใจได้ว่าผมจะขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีต่อไป

ติดต่อเรา

ที่อยู่
99 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 13160

โทรศัพท์
+66 (0) 3535 0880

อีเมล์
aapicohitech@aapico.com

เราให้ความสำคัญกับ ข้อเสนอแนะ และ ความคิดเห็น ของท่านที่มอบให้กับบริษัทของเรา