วิสัยทัศน์ของบริษัท

วิสัยทัศน์ของบริษัท

วิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทอาปิโกคือ การเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มี ประสิทธิภาพ คล่องตัว รักษ์สิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นเทคโนโลยีดิจิทัล

ความสุข

ของลูกค้า

 • S : ความปลอดภัย
 • Q : คุณภาพ
 • C : ราคา
 • D : จัดส่งตรงเวลา
 • E : พัฒนาวิศวกรรม
 • M : การบริหารจัดการ

ความสุข

ของพนักงาน

 • การทำงานเป็นทีม
 • มองปัญหาเป็นโอกาส
 • รักครอบครัว รักองค์กร และรักประเทศชาติ
 • ซื่อสัตย์และจงรักภักดี
 • มีความเคารพซึ่งกันและกัน

ความสุข

ของผู้ถือหุ้น

 • สร้างผลกำไร
 • ผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล

ความสุข

ของสังคม

 • ความรับผิดชอบต่อสังคม

เข้าร่วมเป็นสมาชิกที่แทนที่ไม่ได้ในครอบครัวอาปิโกได้แล้วตอนนี้