ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ หรือ อาปิโก”) ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2545  ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เริ่มจากการออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณ์จับยึดเพื่อใช้ในการประกอบรถยนต์แบบครบวงจร (Assembly Jigs) และแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (Stamping Dies) และรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (OEM Automotive Parts) ได้แก่ ชิ้นส่วนพื้นรถยนต์ เหล็กขวาง ตัวค้ำ ตัวยึด แผ่นเหล็ก และชิ้นส่วนปลีกย่อยอื่น ๆ  รวมถึงถังน้ำมันเพื่อจัดส่งให้กับบริษัทผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ชั้นนำในประเทศไทย  จากนั้นบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจมาสู่การผลิตชิ้นส่วนโครงช่วงล่างรถกระบะ (Chassis Frame Components) ชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูป (Forging) ชิ้นส่วนโลหะกลึงเจียผิว (Machining) ชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปโลหะ (Casting) ชิ้นส่วนพลาสติก (Plastics) และถังน้ำมันพลาสติก (Fuel Tank and Washer System)

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2539 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2545

บริษัทฯ ดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของนายเย็บ ซู ชวน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท อาปิโก โดยได้ก่อตั้งโรงงานแห่งแรกที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในปัจจุบันมีโรงงานอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง อีกทั้งมีการขยายฐานธุรกิจไปยังต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศโปรตุเกส

  บริษัทฯ มีธุรกิจหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และกลุ่มธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ และธุรกิจด้านเทคโนโลยี การเชื่อมต่อ และ IoT ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทอาปิโกประกอบด้วยบริษัทย่อยและบริษัทร่วมรวมทั้งสิ้น 47 บริษัท (33 บริษัทในประเทศไทยและ 14 บริษัทในต่างประเทศ)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทอาปิโก สามารถแยกรายละเอียด ดังนี้

1. ผลิตชิ้นส่วนประกอบยานยนต์

ชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มขึ้นรูปและเชื่อมประกอบ

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด สาขาระยอง

บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด

บริษัท อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อาปิโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท โซเดเซีย (ประเทศไทย) จำกัด

ชิ้นส่วนโครงช่วงล่างรถกระบะ

บริษัท อาปิโก อมตะ จำกัด
บริษัท อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดักส์ จำกัด

ชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูปและกลึงเจียผิว

บริษัท อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาปิโก พรีซิชั่น จำกัด

 

ต่างประเทศ – สาธารณรัฐประชาชนจีน

บริษัท คุนซาน เจินไต-ชินเชง พรีซิชั่น ฟอร์จจิ้ง จำกัด

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะและชิ้นส่วนอุปกรณ์จับยึด

บริษัท อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จำกัด

บริษัท อาปิโก ไฮเทค ออโตเมชั่น จำกัด

ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์และถังน้ำมันพลาสติก

บริษัท อาปิโก พลาสติค จำกัด (มหาชน) บางพลี (สำนักงานใหญ่)

บริษัท อาปิโก พลาสติค จำกัด (มหาชน) ระยอง (โรงงานสาขา)

บริษัท ไทยทาคากิ เซอิโกะ จำกัด

บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จำกัด

ท่อน้ำมันและท่อน้ำมันเบรก

บริษัท เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด

บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชิ้นส่วนเปิด-ปิดประตู

บริษัท เอ็ดช่า อาปิโก ออโต้โมทีฟ จำกัด

ชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปโลหะ

บริษัท ศักติ โกลบอล ออโต้ โฮลดิ้ง จำกัด (สหราชอาณาจักร)

บริษัท อาปิโก ไมอา จำกัด (โปรตุเกส)

บริษัท อาปิโก อเกด้า จำกัด (โปรตุเกส)

บริษัท ศักติ โกลบอล ออโต้ โฮลดิ้ง จำกัด (สหราชอาณาจักร อินเดีย)

บริษัท ศักติ โปรตุเกส จำกัด

ชิ้นส่วนกรอบประตูรถยนต์

ชิ้นส่วนประดับยนต์

บานเลื่อนประตู

บริษัท มิ้น อาปิโก (ประเทศไทย) จำกัด

2. ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์

ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิ

บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด (สมุทรปราการ)

บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส ปากเกร็ด จำกัด

บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส ปทุมธานี จำกัด

ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ฟอร์ด

บริษัท นิว เอร่า เซลส์ จำกัด (รามอินทราและสมุทรปราการ)

ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มาสด้า

บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด (ปทุมธานี)

ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์เอ็มจี

บริษัท เอ็มจี เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด (ปทุมธานี)

ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ฮอนด้า

ต่างประเทศ – มาเลเซีย

บริษัท เทนากา เซเทีย รีซอสเซส จำกัด (เปตาลิงจายา)
บริษัท นิวเอร่า เซลส์ จำกัด (กาจัง)

ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์โปรตอน

ต่างประเทศ – มาเลเซีย

บริษัท อาปิโก มอเตอร์ส จำกัด (เชราส)

บริษัท อาปิโก มอเตอร์ส (กวนตัน) จำกัด

บริษัท อาปิโก มอเตอร์ส (เตเมอร์โล) จำกัด

ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ฮุนได

บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้จัดจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ ภายใต้แบรนด์ Bajaj, KTM and Husqvarna brands

บริษัท วรูม จำกัด

3. บริการด้านเทคโนโลยี IoT

อุปกรณ์เสริมภายในรถยนต์

บริษัท อาปิโก อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

ระบบการขนส่งและการเชื่อมต่อข้อมูลด้วยเทคโนโลยี

บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จำกัด

การพัฒนา ดำเนินงาน และที่ปรึกษาระบบปฏิบัติการออราเคิล

บริษัท เอ อีอาร์พี จำกัด

ให้บริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท นูโร เทคโนโลยี จำกัด