ผู้บริหารและพนักงาน อาปิโก ไฮเทค ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

29 มิถุนายน 2562 – บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอเบิลซาโน่ อินดัสตรีส์ (1996 ) จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม เน้นย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะส่งเสริมความยั่งยืนของชุมชนและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเพื่อสังคมครั้งนี้มีผู้บริหารและพนักงานอาสาสมัครกว่า 165 คนเข้าร่วม นำโดยคุณเหยา เฉี่ย เฉิน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อาปิโก้ ไฮเทค จำกัด (มหาชน) และคุณศิริชัย เรืองเดช ผู้จัดการโรงงาน บริษัท เอเบิลซาโน่ อินดัสตรีส์ ( 1996 ) จำกัด ซึ่งร่วมกันทำกิจกรรมเพาะพันธุ์กล้าไม้ ทาสีสะพาน และทำฝายชะลอน้ำในอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ผู้ร่วมกิจกรรมยังช่วยกันทำความสะอาดชายหาดบริเวณใกล้เคียงด้วยการเก็บขยะมูลฝอย รวมถึงขวดพลาสติก ถุงพลาสติก และบรรจุภัณฑ์อาหารเหลือทิ้ง

นอกจากนี้ ผู้ร่วมทำกิจกรรมยังได้เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือสัตหีบเพื่อเรียนรู้วงจรชีวิตและความสำคัญของการอนุรักษ์เต่าทะเล หลังจากนั้นผู้บริหารและพนักงานร่วมกับมอบข้าวของเครื่องใช้จำเป็นให้แก่มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ ก่อนจะปิดท้ายกิจกรรมด้วยการเยี่ยมชมเรือรบหลวงจักรีนฤเบศรของกองทัพเรือ

“เราต้องการให้พนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่ของชุมชนของเรา” คุณเหยา เฉี่ย เฉิน กล่าว “เรามีความมุ่งมั่นเสมอมาที่จะยกระดับความตระหนักของพนักงานต่อความสำคัญของชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยและดำเนินธุรกิจ”

บทความอื่นๆ

กลุ่มบริษัทอาปิโกมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อร่วมสมทบช่วยเหลือประชาชนและผู้ยากไร้ในวิกฤตโควิด-19

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา นายวิโรจน์ พัชรวัฒนกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของกลุ่มบริษัทอาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ อันได้แก่ หน้ากากอนามัยจำนวน 100 ชิ้น, หน้ากากเฟสชิลจำนวน 100 ชิ้น และชุด PPE จำนวน 300 ชุด ให้แก่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. เพื่อร่วมสบทบช่วยเหลือประชาชนทั่วไปและผู้ยากไร้ในการป้องกันการติดเชื้อจากโรคระบาดโควิด-19

กลุ่มบริษัทอาปิโกบริจาคเงิน 5 ล้านบาทเพื่อสมทบทุนทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลศรีธัญญาในการต่อสู้วิกฤตโควิด-19

กลุ่มบริษัทอาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) นำโดย นายเย็บ ซู ชวน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนที่ 3 จากซ้าย) นายวิโรจน์ พัชรวัฒนกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (คนที่ 2 จากซ้าย) พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 5,000,000 บาท พร้อมด้วยชุด PPE และน้ำดื่มจำนวนหนึ่งให้แก่โรงพยาบาล ศรีธัญญา เพื่อสมทบทุนทางการแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา…