ผู้บริหารและพนักงาน อาปิโก ไฮเทค ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

29 มิถุนายน 2562 – บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอเบิลซาโน่ อินดัสตรีส์ (1996 ) จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม เน้นย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะส่งเสริมความยั่งยืนของชุมชนและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเพื่อสังคมครั้งนี้มีผู้บริหารและพนักงานอาสาสมัครกว่า 165 คนเข้าร่วม นำโดยคุณเหยา เฉี่ย เฉิน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อาปิโก้ ไฮเทค จำกัด (มหาชน) และคุณศิริชัย เรืองเดช ผู้จัดการโรงงาน บริษัท เอเบิลซาโน่ อินดัสตรีส์ ( 1996 ) จำกัด ซึ่งร่วมกันทำกิจกรรมเพาะพันธุ์กล้าไม้ ทาสีสะพาน และทำฝายชะลอน้ำในอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ผู้ร่วมกิจกรรมยังช่วยกันทำความสะอาดชายหาดบริเวณใกล้เคียงด้วยการเก็บขยะมูลฝอย รวมถึงขวดพลาสติก ถุงพลาสติก และบรรจุภัณฑ์อาหารเหลือทิ้ง

นอกจากนี้ ผู้ร่วมทำกิจกรรมยังได้เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือสัตหีบเพื่อเรียนรู้วงจรชีวิตและความสำคัญของการอนุรักษ์เต่าทะเล หลังจากนั้นผู้บริหารและพนักงานร่วมกับมอบข้าวของเครื่องใช้จำเป็นให้แก่มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ ก่อนจะปิดท้ายกิจกรรมด้วยการเยี่ยมชมเรือรบหลวงจักรีนฤเบศรของกองทัพเรือ

“เราต้องการให้พนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่ของชุมชนของเรา” คุณเหยา เฉี่ย เฉิน กล่าว “เรามีความมุ่งมั่นเสมอมาที่จะยกระดับความตระหนักของพนักงานต่อความสำคัญของชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยและดำเนินธุรกิจ”

บทความอื่นๆ

อาปิโก ไอทีเอส (AAPICO ITS) หนึ่งในบริษัทให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีของอาปิโกกรุ๊ป ได้รับโอกาสในการพัฒนาและออกแบบโปรแกรมในการติดตามบัตรเลือกตั้งนอกอาณาจักรของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

อาปิโก ไอทีเอสรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจในการออกแบบระบบที่มีความละเอียดอ่อนและสำคัญระดับประเทศ ช่วยให้การเลือกตั้งนอกอาณาจักรเป็นไปอย่างราบรื่น โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยอาศัยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ…

อาปิโก ไฮเทค คว้ารางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการดีเด่น” ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา น.ส. เย็บ ซิน หรู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ตัวแทนในนามของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) หรือ AH เข้ารับรางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการดีเด่น” ประจำปี 2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย…