ประกาศนียบัตร

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประกาศนียบัตร

กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตูจากการทำงานให้เป็นศูนย์

บริษัท : บริษัท อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดักส์ จำกัด

มอบโดย : กระทรวงแรงงาน

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม

บริษัท : บริษัท อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จำกัด (มหาชน)

มอบโดย : มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม

บริษัท : บริษัท นิวเอร่า เซลส์ จำกัด

มอบโดย : มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม

บริษัท : บริษัท อาปิโก พลาสติค จำกัด (มหาชน)

มอบโดย : มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม

บริษัท : บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด

มอบโดย : มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

สถานประกอบการปลอดภัย

ได้รับประกาศนียบัตรเพื่อเเสดงว่าเป็นสถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นดำเนินโครงการ "สถานประกอบการปลอดภัย" หรือ "Safety Workplace" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บริษัท : บริษัท อาปิโก พลาสติค จำกัด (มหาชน), บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน), บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด, บริษัท อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จำกัด

มอบโดย : กระทรวงเเรงงาน

ใบประกาศเกียรติคุณในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวไปสู่ Happy Workplace อย่างยั่งยืน

บริษัท : บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

มอบโดย : สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ใบรับรอง "โรงงานสีขาว"

ในการบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพย์ติดในสถานประกอบกิจการ

บริษัท : บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

มอบโดย : กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ใบรับรอง "อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว

ในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บริษัท : บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

มอบโดย : กระทรวงอุตสาหกรรม

ใบรับรองมาตรฐานด้านการบริหารและคุ้มครองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ได้รับใบประกาศนียบัตรด้านการบริหารและคุ้มครองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด

บริษัท : บริษัท อาปิโก พลาสติค จำกัด (มหาชน)

มอบโดย : กระทรวงแรงงาน

Date :7 กรกฎาคม 2554

Certificate - ISO/ TS 16949: 2006

Quality Management System

บริษัท : บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

วันที่มีผลบังคับใช้ : 28 มกราคม 2554

วันหมดอายุ : 28 มกราคม 2557

Certified for Occupational Health and Safety Assessment Series for manufacture of plastic parts for automotive, electronics and household appliance industrials and molds

AAPICO Plastics PLC., a subsidiary of AAPICO Hitech PLC., has acquired the OHSAS 18001:2007 and TS 18001:1999. from SGS (Thailand) Ltd. The scope of activities covers manufacture of plastic parts for automotive, electronics and household appliance industrials and molds

บริษัท : บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

มอบโดย : SGS (Thailand) Co., Ltd.

วันที่ : 19 July 2010 effective until 18 June 2013

The AIDS - response Standard Organization Certificate ASO Thailand Silver

AAPICO Plastics PLC., a subsidiary of AAPICO Hitech PLC., has received The AIDS - response Standard Organization Certificate ASO Thailand Silver for their adequacy in providing HIV/AIDS education for employees and community involvement according to the international standard and announcement by the Ministry of Labour on the National Code of Practice on HIV/AIDS Prevention and management in the Workplace

มอบโดย : The Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour and the Department of Disease Control, Ministry of Public Health

วันที่ : 31 March 2010 effective until 30 March 2012

กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตูจากการทำงานให้เป็นศูนย์

Company : บริษัท อาปิโก อมตะ จำกัด

มอบโดย : กระทรวงแรงงาน

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม

บริษัท : บริษัท อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จำกัด

มอบโดย : มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม

บริษัท : บริษัท อาปิโก อมตะ จำกัด

มอบโดย : มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม

บริษัท : บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

มอบโดย : มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม

บริษัท : บริษัท อาปิโก พรีซิชั่น จำกัด

มอบโดย : มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

รางวัลเกียรติยศ "CSR-DIW Award 2014"

สำหรับมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อสังคุม

บริษัท : บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

มอบโดย : กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ

บริษัท อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จำกัด (มหาชน) เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ "สถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพดีเด่น" จาก สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส).

มอบโดย : สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

รางวัลผู้ผลิตชิ้นส่วนดีเด่น ด้านคุณภาพและการส่งมอบ ประจำปี 2554

บริษัท อาปิโก อมตะ จำกัด บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทอาปิโก ได้รับโล่รางวัลและประกาศนียบัตรรางวัล "ผู้ผลิตชิ้นส่วนดีเด่น ด้านคุณภาพและการส่งมอบ" จากบริษัทอีซูซุ ฯ ติดต่อกันถึง 4 ปีซ้อนนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา

มอบโดย : บริษัทอีซูซุ มอเตอร์ ประเทศไทย (จำกัด)

วันที่ : 25 และ 30 พฤษภาคม 2554

Certificate for contributing Automotive Human Resource Development Program (AHRDP) in Toyota Production System (TPS) as Dojo Company

AAPICO Forging PLC., a subsidiary of AAPICO Hitech PLC., has received a certificate for contributing Automotive Human Resource Development Program (AHRDP) in Toyota Production System (TPS) as Dojo Company during 2 periods; January 2010 to April 2010 and May 2010 to August 2010

มอบโดย : Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing Co., Ltd.

วันที่ : 22 November 2010

Certificate - ISO 9001: 2008

Quality Management System

ข้อสังเกต : ประกาศนียบัตร​ใบแรกในปี 2553

บริษัท :บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

วันที่มีผลบังคับใช้ :5 มิถุนายน 2553

วันหมดอายุ:5 พฤษภาคม 2556

Certificate - ISO 14001: 2004

Environmental Management System

ข้อสังเกต : First certification in 2006

บริษัท : บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

วันที่มีผลบังคับใช้ : 25 พฤศจิกายน 2552

วันหมดอายุ : 10 เมษายน 2555

Certificate - ISO 9001: 2008

Quality Management System

ข้อสังเกต : First certification in 2006

บริษัท : AHT

วันที่มีผลบังคับใช้ : 17 พฤศจิกายน 2552

วันหมดอายุ : 8 กันยายน 2555

Q1 Supplier Award

มอบโดย : บจ. ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย)

วันที่ : ธันวาคม 2549