ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์
+66 (0) 3535-0880

โทรสาร
+66 (0) 3535-0881

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่
ห้องที่ 100/11 ชั้น 9 (Low Zone), อาคารสาธร นคร ทาวเวอร์, 100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

โทรศัพท์
+66 (0) 2613 1508

โทรสาร
+66 (0) 2613 1509

ติดต่อเรา

เราให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นของท่านที่มอบให้กับบริษัทของเรา