ซูมิโน โคเกียว ลงนามร่วมทุนกับ อาปิโก ไฮเทค เพื่อขยายฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในไทย

ซูมิโน โคเกียว ซึ่งมีฐานการผลิตที่ฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น มีลูกค้าหลักได้แก่ MAZDA ได้ตั้งทีมงานร่วมกับ อาปิโก ไฮเทค เพื่อทำการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนสำหรับผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศไทย

ประเทศไทยได้กลายเป็นจุดหมายหลักหนึ่งของผู้ผลิตรถยนต์จากทั่วโลกเข้ามาลงทุนในประเทศจากปัจจัยสนับสนุนต่างๆ โดยเฉพาะสภาพเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและแรงงานที่มีฝีมือ โดยปัจจุบันจำนวนรุ่นรถยนต์ที่ทำการผลิตในประเทศไทยได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงการเป็นฐานการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆ ได้มีการขยายการลงทุนติดตามผู้ผลิตรถยนต์ไปในต่างประเทศ โดย MAZDA เป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์หนึ่งที่ได้เริ่มมีการย้ายการผลิตรถยนต์บางรุ่นเข้ามาผลิตในประเทศไทย ซึ่งทำให้ ซูมิโน โคเกียว ตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยการลงทุนในครั้งนี้จะเป็นการร่วมลงทุนกับ อาปิโก ไฮเทค มีสัดส่วนการร่วมทุนเท่ากับ 51%/49% สำหรับ ซูมิโน โคเกียว และ อาปิโก ไฮเทค ตามลำดับ

จากการที่ ซูมิโน โคเกียว ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เป็นเวลานานและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ MAZDA โดยบริษัทจะใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีคุณภาพสูงและทนทาน ในขณะที่ อาปิโก ไฮเทค จะใช้ความชำนาญในประเทศทำหน้าที่สนับสนุนบริหารจัดการในการขาย, การตลาด, โลจิสติกส์ ในบริษัทร่วมทุนใหม่นี้ ทั้งนี้ มูลค่าการลงทุนคิดเป็นประมาณ 600 ล้านบาท โดยโรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และมีแผนเริ่มการผลิตในช่วงต้นปี 2557 อนึ่ง เมื่อพิจารณาธุรกิจหลักในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของ อาปิโก ไฮเทค รวมกับความเชี่ยวชาญในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ยาวในนานของ ซูมิโน โคเกียว ทำให้เชื่อมั่นว่าบริษัทร่วมทุนดังกล่าวจะสามารถเติบโตในอุตสาหกรรมได้ดีในอนาคต

ซูมิโน โคเกียว เริ่มก่อตั้งธุรกิจโดยเริ่มจากการผลิตเข็มกลัดสำหรับถุงเท้าในชุดกิโมโน และต่อมาได้เริ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่วนปั๊มขึ้นรูป โดยปัจจุบันบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์กว่า 3,000 ชิ้น ส่งให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำหลัก โดยมีลูกค้าหลักได้แก่ MAZDA, Sumitomo Wiring Sytems, JTEKT Corporation เป็นต้น

อาปิโก ไฮเทค เป็นบริษัทชั้นนำในกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนตุลาคม 2545 ดำเนินธุรกิจออกแบบผลิตและติดตั้งอุปกรณ์จับยึดเพื่อประกอบรถยนต์ ออกแบบและผลิตอุปกรณ์แม่พิมพ์ และผลิตส่วนยานยนต์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆ โดยบริษัทมีการประกอบธุรกิจในประเทศไทย, มาเลเซีย และจีน โดยบริษัทมีลูกค้าหลักได้แก่ AAT, Nissan, Toyota, Honda, Isuzu, GM และผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทได้รับการยอมรับในการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีคุณภาพสูง ซึ่งยืนยันได้จากการได้รับตราสัญลักษณ์คุณภาพต่างๆ เช่น TS16949 และ ISO 14001

คุณเย็บ ซู ชวน (President & CEO, อาปิโก ไฮเทค) กล่าว “การร่วมทุนในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญของอาปิโกในการเติบโตและเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการมีพันธมิตรรายใหม่เข้ามาสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้แก่กลุ่มบริษัท” ในทางเดียวกัน คุณทาเคโอะ ซาโต (President, ซูมิโน โคเกียว) ได้กล่าวเสริม “เรามีความมั่นใจว่าการร่วมทุนในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของทั้งสองบริษัท และยังเป็นการเปิดโอกาสในการขยายความร่วมมือและการลงทุนประเทศไทยต่อไปในอนาคต”

จากซ้ายไปขวา:

คุณ มาซาฮิโร ซูมิโน (Director, ซูมิโน โคเกียว)

คุณ ทาเคโอะ ซาโต (President, ซูมิโน โคเกียว)

คุณ เย็บ ซู ชวน (President & CEO, อาปิโก ไฮเทค)

มาดาม เตียว ลี งอ (Executive Director, อาปิโก ไฮเทค)

บริษัท ซูมิโน โคเกียว จำกัด และ บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ได้ทำการลงนามความร่วมมือจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ชื่อ บริษัท ซูมิโน อาปิโก (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อทำการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ให้แก่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำในประเทศไทย

บทความอื่นๆ

อาปิโก ไฮเทค คว้ารางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการดีเด่น” ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา น.ส. เย็บ ซิน หรู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ตัวแทนในนามของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) หรือ AH เข้ารับรางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการดีเด่น” ประจำปี 2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย…

บริษัท อาปิโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลผู้ผลิตชิ้นส่วนคุณภาพยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 จาก บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 บริษัท อาปิโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลผู้ผลิตชิ้นส่วนคุณภาพยอดเยี่ยม (Regional Supplier Quality Award Finalist) ในหมวดหมู่ตัวถังรถยนต์ (Body Category) ประจำปี 2564 จาก บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด…