คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

จดทะเบียนบริษัท เอเบิล ออโต้พาร์ท อินดัสตรีส์ จำกัด (อาปิโก) และเริ่มเป็นผู้จัดจำหน่ายและประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ฟอร์ด

สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค, ตำบลบ้านเลน, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

ท่านสามารถสมัครงานได้ โดยคลิกที่นี่

หุ้นของบริษัทอาปิโกได้จดทะเบียนอยู่กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด มหาชน ได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ครั้งแรกเมื่อปี 2545

บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิหลังชำระภาษีในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆในอนาคตตามที่บริษัทเห็นสมควร

เข้าร่วมเป็นสมาชิกที่แทนที่ไม่ได้ในครอบครัวอาปิโกได้แล้วตอนนี้