อาปิโก ไฮเทค จัดกิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท (Company Visit) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

จังหวัดอยุธยา, ประเทศไทย – บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (“AH”) ต้อนรับคณะนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท (Company Visit) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย เมื่อวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ และผู้ลงทุน ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการ รับทราบข้อมูลจากผู้บริหาร และเห็นกระบวนการดำเนินงานของบริษัทในสถานที่จริง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน

บทความอื่นๆ

อาปิโก ไฮเทค คว้ารางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการดีเด่น” ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา น.ส. เย็บ ซิน หรู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ตัวแทนในนามของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) หรือ AH เข้ารับรางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการดีเด่น” ประจำปี 2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย…

บริษัท อาปิโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลผู้ผลิตชิ้นส่วนคุณภาพยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 จาก บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 บริษัท อาปิโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลผู้ผลิตชิ้นส่วนคุณภาพยอดเยี่ยม (Regional Supplier Quality Award Finalist) ในหมวดหมู่ตัวถังรถยนต์ (Body Category) ประจำปี 2564 จาก บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด…