กลุ่มบริษัท อาปิโก ได้นำเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมารวมไว้ในโรงงานผลิตของบริษัท ด้วยกระบวนการผลิตที่ล้ำหน้า ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเป็นผู้นำอุตสาหกรรม และเป็นแหล่งจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมและคุณภาพสูง ด้วยความรวดเร็วและคุ้มค่ากว่าสู่ตลาดยานยนต์ทั่วโลก สำหรับอาปิโก เทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยเพิ่มความหลากหลายและความซับซ้อนในกระบวนการผลิต และสนับสนุนวิธีการทำงานแบบคล่องตัวของเรา

  • Transfer
  • Transfer
  • Robots
  • Robots
  • Robots
เครื่องกดปั๊มขึ้นรูปแบบชิ้นงานเคลื่อนที่ (Transfer Press):
เครื่องกดปั๊มขึ้นรูปแบบชิ้นงานเคลื่อนที่ของบริษัทได้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มคุณภาพ มีการทำงานโดยใช้การเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวดิ่งและแนวระนาบด้วยความรวดเร็วของเซอร์โว มอเตอร์ (Servo motors) ตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ โดยปราศจากการสูญเสียพลังงาน และเมื่อใช้ร่วมกับเครื่องป้อนชิ้นงานแบบเซอร์โว ส่งผลให้เครื่องจักรสามารถทำงานด้วยความเร็วสูง ทำให้ได้ชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพและมีความน่าเชื่อถือสูง โดยมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการบำรุงรักษาต่ำ

ระบบการกดปั๊มขึ้นรูปชิ้นงานแบบเคลื่อนที่ได้ถูกออกแบบสำหรับใช้ในงานที่มีการเคลื่อนชิ้นงานเข้าสู่กระบวนการกดปั๊มขึ้นรูปทีละขั้นตอน โดยสามารถใช้ได้ทั้งกับอุปกรณ์รางจับยึด (Gripper rail) หรืออุปกรณ์ดูดแบบสูญญากาศ (Vacuum transfer devices) ทั้งนี้ อาจมีข้อจำกัดบางประการในเรื่องของแม่พิมพ์ ดังนั้น บริษัทควรจะมีเครื่องจักรที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน

เครื่องกดแบบเรียงตามกัน (Tandem Press Line):
เครื่องกดแบบเรียงตามกันด้วยแรงงานคนโดยทั่วไปจะให้ความแม่นยำสูงและมีความยืดหยุ่นในการผลิตชิ้นส่วนปั๊มขึ้นรูปได้ดี และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนั้น บริษัทจำเป็นที่ต้องมีการติดตั้งหุ่นยนต์หรือกลไกการเคลื่อนย้ายในแนวตรงเพื่อป้อนชิ้นโลหะแผ่นที่ตัดแล้ว เคลื่อนย้ายชิ้นงานระหว่างเครื่องกด และยกชิ้นงานออกเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ ทั้งนี้ บริษัทมีเครื่องกดแบบเรียงตามกัน ทั้งแบบใช้แรงงานคน และแบบอัตโนมัติ เพื่อรักษาความสมดุลระหว่างความยืดหยุ่นและผลผลิต

เครื่องกดแบบตามลำดับ (Progressive Press):
การปั๊มแบบตามลำดับนี้เหมาะสำหรับชิ้นส่วนขนาดเล็กและขนาดกลาง และสามารถผลิตชิ้นงานที่มีความซับซ้อนได้ในการปั๊มเพียงหนึ่งครั้งด้วยปริมาณการผลิตที่สูง โดยระบบจะป้อนแผ่นโลหะจากม้วนเหล็กผ่านทุกสถานีของแม่พิมพ์แบบลำดับ ในแต่ละสถานีจะประกอบด้วยหนึ่งกรรมวิธีหรือมากกว่าจนได้เป็นชิ้นงานสำเร็จ ในสถานีสุดท้ายจะเป็นการตัดแยกชิ้นงานสำเร็จออกจากแถบโลหะ และได้ชิ้นงานสำเร็จรูปจากแต่ละจังหวะของการกดของแม่พิมพ์แต่ละครั้ง

หุ่นยนต์ (Robot):
กลุ่มบริษัท อาปิโก ได้นำหุ่นยนต์มาใช้ในการจับยึดชิ้นงาน และการเชื่อมด้วย MIG/CO2 และการเชื่อมแบบจุด (Spot welding) ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัตินี้มีส่วนช่วยในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ อีกทั้งยังเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน และสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจยานยนต์ทั่วโลกที่ปริมาณการผลิตและความคาดหวังด้านคุณภาพเป็นแรงผลักดันสู่เทคโนโลยีที่สูงขึ้นโดยมีการใช้ระบบอัตโนมัติ และกลุ่มบริษัท อาปิโก ถือได้ว่าเป็นผู้นำในแนวทางนี้ด้วยโครงการและเครื่องจักรใหม่ๆที่บริษัทกำลังดำเนินการติดตั้งบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระ นครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : (66 35) 350-880
โทรสาร : (66 35) 350-881
อีเมล์