จากวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทอาปิโก ที่ต้องการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มีความมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศ บนพื้นฐานของความสุขที่ยั่งยืน 4 ประการ คือ ความสุขของลูกค้า ความสุขของพนักงาน ความสุขของผู้ถือหุ้น และความสุขของสาธารณชน ดังนั้น ตลอดระยะเวลา 28 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบรษัทอาปิโก จึ่งมุ่งเน้นนโยบายให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทร่วมทุน ดำเนินธุรกิจด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดขอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียเพื่อมุ่งสร้างความเติบโตให้แก่สังคมไทยอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทอาปิโก ได้จัดทำโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมมีทั้งหมด 3 โครงการ 1. โครงการเพื่อสังคม 2. โครงการเพื่อการศึกษา 3. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโครงการบริจาคโลหิตประจำปี
(2558)
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี ประกวดร้องเพลง และงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี
(2558)
กิจกรรม 5ส Big Cleaning Day
(2558)
กิจกรรมส่งพนักงานกลับบ้านในช่วงวันหยุดยาว
(2558)
เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย
กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา
(2558)
กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย
(2558)
การซ้อมแผนฉุกเฉินและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2558
(2558)
ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า
การฝึกอบรมวิทยากร
(2558)
On the Job Trainer
การอบรมเพื่อพัฒนาทีมงานและสร้างองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
(2558)
ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
การอบรมผู้นำเพื่อสันติภาพ รุ่นที่ 2
(2558)
ณ สวนสันติภาพธรรมสถาน จังหวัดนครนายก
การอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์กร สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 4
(2558)
ณ คุ้งน้ำรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
กิจกรรมวันสงกรานต์
(2558)
ณ วัดทุ่งเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
กิจกรรมร่วมกับคู่ค้า AAPICO Family CSR 2015
(2558)
ณ วัดทุ่งเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
กิจกรรมอบรมปฐมนิเทศบริษัทคู่ค้าใหม่
(2558)
กิจกรรมเยี่ยมชมบริษัทคู่ค้า
(2558)
การจัดประชุมสามัญประจำปีกับบริษัทคู่ค้า
(2558)
(Annual Supplier Meeting)
กิจกรรม AAT-AAPICO Friendship Golf
(2558)
ณ สนามกอล์ฟเกียรติธานีคันทรี่คลับ จังหวัดสมุทรปราการ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
(2557)
สหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มบริษัท อาปิโก
"โครงการสีเขียว"
(2557)
ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงงาน และการปรับพื้นที่ในโรงงานเป็นสนามกีฬาขนาดเล็กสำหรับพนักงาน
กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2557
(2557)
กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์
(2557)
กิจกรรม Big Cleaning Day
(2557)
เพื่อปรับปรุงโรงอาหารและส่งเสริมให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี
อบรบหลักสูตรการพัฒนาองค์กร (Organization Development)
(2557)
สำหรับผู้บริหารระดับกลางและผู้บริหารใหม่
อบรมผู้นำรุ่นใหม่
(2557)
(ศูนย์สันติภาพ จังหวัดนครนายก)
อบรมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Dialogue for Team Synergy)
(2557)
กิจกรรมทำบุญตักบาตร
(2556)
เนื่องในเทศกาลปีใหม่
ส่งเสริมสนับสนุนงานวันเด็ก
(2556)
ที่ รร.คลองเจริญราษฏร์ เพื่อแบ่งปันสู่สังคมภายนอก
กลุ่มบริษัท อาปิโก ร่วมกับ ซัพพลายเออร์จัดโครงการ "ดูแล ห่วงใย ใส่ใจ ผู้สูงอายุ"
(2556)
โดยบริจาค เงิน และสิ่งของที่ขาดแคลน
โครงการวัดสร้างสุข
(2556)
วัดคลองเตยใน
อาปิโกสานฝันสังคมไทย
(2556)
ร่วมปลูกผักสวนครัว และช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลน
ผู้บริหารและพนักงานร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
(2556)
พายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน ประเทศฟิลิปปินส์
ช่วยเหลือพนักงาน
(2556)
ที่ประสบอุทกภัย
ผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกชมรมคุณภาพชีวิตร่วมบริจาคโลหิต
(2 สิงหาคม 2554)
โดยเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ แด่สภากาชาดไทย
ร่วมมอบผลไม้แด่โครงการ "เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติด" ครั้งที่ 2
(25-29 กรกฎาคม 2554)
โดย ผู้บริหาร และตัวแทนจากชมรมสัจจะออมทรัพย์ และสุขภาพ บมจ.อาปิโก พลาสติค


บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระ นครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : (66 35) 350-880
โทรสาร : (66 35) 350-881
อีเมล์