รับรางวัล MATRADE Special Award

ด้าน Internation Partnership

บริษัท : บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

มอบรางวัลโดย : National Trade Promotion Agency under The Ministry of International Trade and Industry Malaysia

รับรางวัล 1st Runner Up

จาก Toyoto Co-operation Club สำหรับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

บริษัท : บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

มอบรางวัลโดย : บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิก (TMAP-EM)

รับรางวัล Q1 Award

เป็นรางวัลรับรองคุณภาพที่ได้มาตรฐานการจัดส่งที่ตรงเวลาทุกครั้ง เเละมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บริษัท : บริษัท อาปิโก พลาสติค จำกัด (มหาชน)

มอบรางวัลโดย : ฟอร์ด เเละบริษัท ออโต้อัลลายเเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

รับรางวัลชนะเลิศ ในงาน Grand Prix A-ABC Convention

จัดโดย มาสด้า เเละบริษัท ออโต้อัลลายเเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เเละ ได้รับเชิญไปนำเสนอผลงานที่ประเทศญี่ปุ่น

บริษัท : บริษัท อาปิโก พลาสติค จำกัด (มหาชน)

รับรางวัลชนะเลิศในกลุ่ม Advance

ในงาน TCC- TPS Activity 2015

บริษัท : บริษัทอาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

มอบรางวัลโดย : บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย เเปซิฟิก (TMAP-EM)

รับรางวัล "Outstanding Contribution Supplier"

บริษัท : บริษัท คุนซาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชั่น ฟอร์จจอ้ง จำกัด

มอบรางวัลโดย : บริษัท ฉางอัน ฟอร์ด มาสด้า เอ็นจิ้น จำกัด

รับรางวัล "Honda CEO - Elite Dealer 2015 Award"

สำหรับบริษัทที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น

บริษัท : บริษัท เทนากา เซเทีย รีซอสเซส จำกัด

มอบรางวัลโดย : บริษัท ฮอนด้า มาเลเซีย

รับรางวัล "Honda CEO - Top Sales 2015 Award"

สำหรับบริษัทที่มีการยอดขายสูง 5 ลำดับเเรก

บริษัท : บริษัท เทนากา เซเทีย รีซอสเซส จำกัด

มอบรางวัลโดย : บริษัท ฮอนด้า มาเลเซีย

รับรางวัล "Honda CEO - Elite Dealer 2015 Award"

สำหรับบริษัทที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น

บริษัท : บริษัท นิวเอร่า เซลส์ (มาเลเซีย) จำกัด

มอบรางวัลโดย : บริษัท ฮอนด้า มาเลเซีย

รับรางวัล อุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Safety Award)

บริษัท : บริษัท อาปิโก พลาสติค จำกัด (มหาชน)

มอบรางวัลโดย : กรมสวัสดิการคุ้มครองเเรงงาน กระทรวงเเรงงาน

รับรางวัล Q1

ซึ่งเป็นรางวัลรับรองด้านคุณภาพด้วยมาตรฐานของเสียเป็นศูนย์ การจัดส่งที่ตรงเวลาทุกครั้ง รวมถึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บริษัท : บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัท อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จำกัด (มหาชน)

มอบรางวัลโดย : ฟอร์ด และบริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

รางวัล "GM Excellent Culture and Strategic Award" และ "GM Supplier Quality Excellence"

บริษัท : บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

มอบรางวัลโดย : บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

รางวัลชนะเลิศของกลุ่ม Advance ในงาน TCC-TPS Activity 2014

บริษัท : บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

มอบรางวัลโดย : บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิก (TMAP-EM)

รางวัล "Honda CEO Award"

สำหรับบริษัทที่มีการเติบโตดีเด่น และบริษัทที่มียอดขายสูงสุดลำดับที่ 4

บริษัท : บริษัท เทนากา เซเทีย รีซอสเซส ในประเทศมาเลเซีย

มอบรางวัลโดย : บริษัท ฮอนด้า มาเลเซีย

รางวัล "อุบัติเหตุเป็นศูนย์" หรือ "Zero Accident Award"

ตามโครงการรณรงค์ลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานให้เป็นศูนย์ปีที่ 14

บริษัท : บริษัท อาปิโก พลาสติค จำกัด (มหาชน)

มอบรางวัลโดย : กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รางวัล "Best Cost Reduction Initiative"

บริษัท : บริษัท อาปิโก อมตะ

มอบรางวัลโดย : บริษัท อเมริกัน แอ็คเซล แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด & (Thailand) Co.,Ltd

รางวัล "The Best in Spare Parts"

บริษัท : บริษัท อาปิโก อมตะ จำกัด

มอบรางวัลโดย : บริษัทตรีเพชรอีซูซุเชลล์ ตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จำกัด

รางวัล "The Best in Quality"

บริษัท : บริษัท อาปิโก อมตะ จำกัด

มอบรางวัลโดย : บริษัทอีซูซุมอเตอร์ อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

รางวัลที่ 2 หรือ "The 2nd Runner-up in Advance Group" ในงาน We Are Growing Together

บริษัท : บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

มอบรางวัลโดย : ความร่วมมือโตโยต้า (Toyota Co-Operation Club) ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบประกาศนียบัตรชนะเลิศ หรือ "Outstanding Practice" ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บริษัท : บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

มอบรางวัลโดย : ชมรมความร่วมมือโตโยต้า (Toyota Co-Operation Club) ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด

รางวัล "GM Supplier Quality Excellence"

บริษัท : บริษัท อาปิโก พลาสติก จำกัด (มหาชน)

มอบรางวัลโดย : บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

รางวัล "The Most Improved Navigation Aid within ASEAN"

บริษัท : บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จำกัด

มอบรางวัลโดย : หนังสือพิมพ์ The New Straits Times-Maybank

รางวัล "Honda CEO award"

บริษัท : บริษัท นิว เอร่า เซลส์ (มาเลเซีย) จำกัด

มอบรางวัลโดย : บริษัท ฮอนด้า มาเลเชีย

รางวัล "อุบัติเหตุเป็นศูนย์" หรือ "Zero Accident" ระดับเหรียญเงิน ตามโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุ การทำงานให้เป็นศูนย์

บริษัท : บริษัท อาปิโก พลาสติก จำกัด (มหาชน)

มอบรางวัลโดย : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รางวัล สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของจังหวัดสมุทรปราการ จากงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ

บริษัท : บริษัท อาปิโก พลาสติก จำกัด (มหาชน)

มอบรางวัลโดย : กระทรวงแรงงาน

ใบประกาศนียบัตร เรื่อง แนวปฎิบัติการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบการ ระดับเหรียญเงิน

บริษัท : บริษัท อาปิโก อมตะ จำกัด

มอบรางวัลโดย : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ : 8 สิงหาคม 2556

รางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอผลงานประจำปี 2555

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่เกียรติคุณรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง. "TPS Final Presentation Activity 2012" จาก TOYOTA COOPERATION CLUB เมื่อวันที่ 16 พย. 2555

มอบรางวัลโดย : TOYOTA CO-OPERATION CLUB

วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2555

โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณปลอดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ

บริษัท อาปิโก พลาสติค จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณปลอดอุบัติเหตุระดับทองแดงในสถานประกอบการ ครบหนึ่งล้านชั่วโมง จากกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 3 กย. 2555

วันที่ : 03 กันยายน 2555

รางวัลผู้ผลิตชิ้นส่วนดีเด่นด้านการส่งมอบ ประจำปี 2555

บริษัท อาปิโก อมตะ จำกัด ได้รับโล่รางวัลและประกาศนียบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง "ผู้ผลิตชิ้นส่วนดีเด่นด้านการส่งมอบ" จากบริษัท อีซูซุ (ประเทศไทย) จำกัด ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 เมื่อวันที่ 29 พค. 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

มอบรางวัลโดย : บริษัท อีซูซุ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ : 29 พฤษภาคม 2555

ขอบคุณสำหรับการความร่วมมือในการกู้คืนจากภัยน้ำท่วม

มอบรางวัลโดย : บจ. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย

วันที่ : 12 เมษายน 2555

ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งปี 2554

มอบรางวัลโดย : ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน

วันที่ : มกราคม 2555

พิธีมอบธงสีขาวในโครงการ "นิคมอุตสาหกรรมบางพลีสีขาวป้องกันยาเสพติด"

บริษัท อาปิโก พลาสติค จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบธงสีขาวในโครงการ "นิคมอุตสาหกรรมบางพลีสีขาวป้องกันยาเสพติด" เพื่อร่วมเป็นสถานประกอบการที่ปลอดจากสิ่งเสพติด และร่วมรณรงณ์ป้องกันการใช้ยาเสพติดในสถานประกอบการ

เนื่องในงาน : พิธีประกาศเกียรติคุณนิคมอุตสาหกรรมบางพลีสีขาวป้องกันยาเสพติด ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

วันที่ : 28 กันยายน 2554

เข้ารับมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณปลอดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ ระดับทองแดง

บริษัท อาปิโก พลาสติค จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่รางวัลสถานประกอบการปลอดอุบัติเหตุ ระดับทองแดง เนื่องจากสามารถปฏิบัติงานได้ 1,894,517 ชั่วโมงการทำงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

มอบรางวัลโดย : สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

เนื่องในงาน : พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและส่งเสริมความรู้ โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2554

วันที่ : 10 สิงหาคม 2554

Prestigious Award in Cost and the Best in Quality and Delivery Improvement Award for 2010

AAPICO Amata Co., Ltd., a subsidiary of AAPICO Hitech PLC., has been awarded with the Best in QCD Improvement Award for 3 consecutive years since 2008.

มอบรางวัลโดย : Isuzu Motors (Thailand) Co., Ltd. and Isuzu Supplier Group (ISG)

เนื่องในงาน : 2010 Annual Isuzu Supplier Group at Impact, Muang Thong Thani.

Network of Engineering Service : NES Award for the year 2010

AAPICO Amata Co., Ltd., a subsidiary of AAPICO Hitech PLC., has been awarded the NES Award for the institution with the best engineering application and organization development.

มอบรางวัลโดย : Department of Industrial Promotion

วันที่ : 20 September 2010

Quality Target Successful Award for the year 2010

AAPICO Forging PLC. and AAPICO Plastics PLC., subsidiaries of AAPICO Hitech PLC., have been awarded with the Quality Target Successful Award by Thai Yamaha Motor Co., Ltd.

มอบรางวัลโดย : Thai Yamaha Motor Co., Ltd.

วันที่ : 19 February 2010

รางวัลยานยนต์อาเซียนประจำปี 2552: ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ระบบแผนที่นำร่องการเดินทาง

มอบรางวัลโดย : ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน

วันที่ : มกราคม 2552

ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งปี 2552

มอบรางวัลโดย : ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน

วันที่ : มกราคม 2552

แม่พิมพ์ดีเด่น

มอบรางวัลโดย : กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ : มีนาคม 2551

รางวัล ผู้นำTPS : ชนะเลิศ

มอบรางวัลโดย : โตโยต้า คอร์เปอร์เรชั่น คลับ

วันที่ : พฤศจิกายน 2550

รางวัล TPS: ชนะเลิศ

มอบรางวัลโดย : โตโยต้า คอร์เปอร์เรชั่น คลับ

วันที่ : กันยายน 2550

รางวัลการลดต้นทุนดีเด่น

มอบรางวัลโดย : บจ. อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย)

วันที่ : กุมภาพันธ์ 2550

รางวัลความปลอดภัยดีเด่น

มอบรางวัลโดย : โตโยต้า คอร์เปอร์เรชั่น คลับ

วันที่ : มกราคม 2550

รางวัล TPS: ชนะเลิศ

มอบรางวัลโดย : โตโยต้า คอร์เปอร์เรชั่น คลับ

วันที่ : ตุลาคม 2549

รางวัลการดำเนินการดีเด่น: ชนะเลิศด้านการลดต้นทุน

มอบรางวัลโดย : บจ. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย

วันที่ : กุมภาพันธ์ 2548

กิจกรรม QA : ชนะเลิศ

มอบรางวัลโดย : โตโยต้า คอร์เปอร์เรชั่น คลับ

วันที่ : พฤศจิกายน 2547

รางวัล TPS: ชนะเลิศ

มอบรางวัลโดย : โตโยต้า คอร์เปอร์เรชั่น คลับ

วันที่ : กันยายน 2547


บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระ นครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : (66 35) 350-880
โทรสาร : (66 35) 350-881
อีเมล์